Werken in onroerende staat - een fiscaal voordeel maar nog vaak onbenut.

De vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing is sinds 2020 aanzienlijk verhoogd naar 18% waardoor je flink bespaart op je loonkosten.

Wil je beroep doen op dit fiscaal voordeel? Dan moeten je werknemers, inclusief uitzendkrachten, voldoen aan alle vijf van onderstaande voorwaarden.

1. Werknemers werken in ploegverband

Het werk wordt uitgevoerd door minstens twee personen. Studenten met een studentenovereenkomst of leerlingen in een alternerende opleiding komen niet in aanmerking. De werknemers doen soortgelijk of complementair werk, zowel wat inhoud als omvang betreft.

2. Werknemers werken in onroerende staat

Het gaat zowel om ‘eigenlijke’ als ‘oneigenlijke’ werken in onroerende staat. Denk aan verbouwingswerken en renovaties door grondwerkers, metselaars, dakwerkers of schrijnwerkers, maar ook onderhoudswerken, tuinonderhoud, schoonmaak of centrale verwarming, sanitair of wand- en vloerbekleding plaatsen vallen onder de maatregel.

3. Werknemers werken op locatie

De werken moeten op een werf uitgevoerd worden. Werken in een atelier of magazijn tellen niet, ook niet als ze verricht worden ter voorbereiding van de werken op een werf.

4. Werknemers ontvangen een specifiek minimumloon

Elke werknemer van de ploeg, behalve studenten of leerlingen, moet een minimumbruto-uurloon ontvangen. Het bedrag voor 2021 bedraagt 14,34 euro (jaarlijks geïndexeerd). Een ploegenpremie toekennen is niet nodig.

5. Werknemers voldoen aan de één derde-norm

De vrijstelling wordt alleen maar toegekend voor een werknemer als die minstens één derde van zijn/haar arbeidstijd aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet. De evaluatie maak je als werkgever maandelijks en per werknemer.

De vrijstelling bedraagt sinds januari 2020 18%. Voorheen bedroeg de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van werken in onroerende staat 6% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen.

Kom je in aanmerking voor deze vrijstelling? Neem contact op met je dossierbeheerder.