Wijziging septemberverklaring

Wat wijzigt er ?

De verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning : bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 niet langer 6% maar wel 3% registratiebelasting verschuldigd.  Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1% (komt van 5%) registratiebelasting.
De bijkomende rechtenvermindering voor woningen onder het grensbedrag van 200.000 euro of 220.000 euro wordt voortaan gehalveerd van 5.600 euro naar 2.800 euro, terwijl de vermindering van 4.800 euro wordt teruggebracht naar 960 euro.

Niet iedereen zal er wel bij varen , want er komt een verhoging van het verkooprecht bij de aankoop van een tweede (of meerder) eigendom.  Het algemeen tarief voor de aankoop van een andere dan de enige eigen woning stijgt van 10% naar 12%.

Deze nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op alle aankopen vanaf 1 januari 2022. De datum van de authentieke akte is daarbij bepalend.
Ook wordt de meeneembaarheid (zogenaamd ‘rugzak’) afgeschaft.  Deze meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024.

Keuzemogelijkheid:  tot en met 31 december 2023 heeft u voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

  • Ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;
  • Ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.
  • Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

Kortom : voor de ene zal het nieuwe systeem financieel beter uitkomen dan voor de andere.  In de mate van het mogelijke is het daarom goed de rekenoefening te maken en de timing in de gaten te houden.