Zelfstandige met ambtenaar-partner: gezinspensioen mogelijk

gezinspensioen

Door een nieuwe wet zullen zelfstandigen die gehuwd zijn met een ambtenaar vanaf 1 juli ook een gezinspensioen kunnen ontvangen als dit voor hen voordeliger is.

Wat is een gezinspensioen

Een gezinspensioen wordt toegekend aan getrouwde partners als de som van de twee aparte alleenstaandenpensioenen lager is dan het gezinspensioen. Dit pensioen bedraagt bruto ongeveer 25% meer dan een alleenstaandenpensioen.
Welk type pensioen het voordeligste uitkomt, wordt automatisch onderzocht door de pensioenkas als het pensioen opgenomen wordt.

Gezinspensioen en zelfstandig

Op heden is de combinatie zelfstandige met gezinspensioen onmogelijk als de echtgenoot een pensioen als ambtenaar geniet. De zelfstandige ontvangt een alleenstaandenpensioen ook al is de som van het ambtenarenpensioen en het pensioen als zelfstandige lager dan het gezinspensioen.

Praktisch

Het voorstel dat van kracht gaat op 1 juli maakt het mogelijk om als partner toch een gezinspensioen te ontvangen. Het gezinspensioen wordt uitbetaald aan de zelfstandige partner verminderd met het stuk ambtenarenpensioen van de andere partner. De partner onder het statuut ambtenaar behoudt zijn of haar deel van het ambtenarenpensioen.