Ziekte-uitkering zelfstandige 65-plussers

Sinds 1 juni 2019 kan je opteren om het pensioen uit te stellen en volledige sociale bijdragen te betalen.

Deze bijdragen moeten dan minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage in hoofdberoep of een netto belastbaar jaarinkomen van € 13.847,39.
Hiermee kunnen bijkomende sociale rechten opgebouwd worden en blijf je verder beschermd in geval van ziekte.
Het recht op ziekte-uitkeringen is beperkt tot 6 maanden en het uitgekeerd bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie:

  • Gezinslast € 60,26/ dag
  • Alleenstaande € 48,22/ dag
  • Samenwonend € 36,47/ dag

Gelijkstelling wegens ziekte

Zelfstandigen die arbeidsongeschiktheidsuitkeringen genieten, kunnen pensioenrechten blijven opbouwen als de gelijkstelling wegens ziekte bij het sociaal verzekeringsfonds aangevraagd en goedgekeurd is.
Door het toekennen van de gelijkstelling worden pensioenrechten verder opgebouwd terwijl er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. 
Let wel de gelijkstelling wegens ziekte kan slechts 2 kwartalen duren nadat je 65 geworden bent.

Recht op uitkeringen al vanaf de 1e dag arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli kan je als zelfstandige sneller ziekte-uitkeringen krijgen door de afschaffing van de wachttijd.
Het is al vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid mogelijk om uitkeringen te genieten op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid minstens 8 dagen duurt.

Lees hier meer over de afschaffing van de carenztijd https://www.denp.be/nieuws-tips/ziekte-uitkering-zelfstandigen
Wens je meer informatie hierover? Wij helpen je graag verder https://www.denp.be/contact