Ziekte-uitkering zelfstandigen

ziekteverlof

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenztijd.
Dus voortaan vanaf dag één betaald ziekteverlof voor zelfstandigen.

Wat betekent dit voor de zelfstandige?

Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, geniet vanaf dag één een uitkering.

Wat zijn de voorwaarden?

Men dient minstens acht dagen ziek te zijn en men dient tijdig aangifte te doen van zijn arbeidsongeschiktheid.
Bent u minder lang ziek dan acht dagen dan ontvangt u geen uitkering.

Wat doen bij arbeidsongeschiktheid?

Ga vanaf dag één naar de dokter, die het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid zal invullen. Een gewoon doktersbriefje volstaat niet.
De datum van ondertekening door de arts zal de start van de arbeidsongeschiktheid bepalen.
Dit getuigschrift bezorgt u binnen de zeven dagen per aangetekende post aan uw ziekenfonds.
 
Heeft u hierover nog vragen? Ons team van specialisten helpt u graag verder.