Aangepaste forfaitaire bureauvergoeding in 2023

topics

 

Werkgevers kunnen een onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun medewerkers onder de vorm van een forfaitaire bureauvergoeding. De maandelijkse vergoeding is vrij van RSZ-bijdragen en belastingen.

Omwille van de indexaanpassingen, werd het maximale bedrag opgetrokken naar 148,73 EUR per maand vanaf 1 januari 2023.

Let op! Deze vergoeding geldt enkel voor medewerkers die op structurele en regelmatige basis van thuis uit werken. Houd rekening met gemiddeld 1 thuiswerkdag per week, zowel voor deeltijdse als voltijdse medewerkers. 

De vergoeding dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de medewerker, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor nutsvoorzieningen (elektriciteit/water/verwarming), de verzekeringen, de onroerende voorheffing, …

Heb je vragen rond de bureauvergoeding of andere vergoedingen? Wil je werk maken van een telewerk policy of beleid? Neem gerust contact op met jouw dossierbeheerder of via vragen@knowhow.be.

 

Ontvang relevante updates