Akkoord over begrotingscontrole 2023-2024: wijziging doelgroepverminderingen

topics

 

Recent heeft de regering een begrotingscontrole afgerond en een akkoord bereikt. Hierin worden de besparingen voor 2024 vastgelegd. Deze besparingen hebben een invloed op jou als werkgever. In dit artikel lichten we de wijziging van de doelgroepverminderingen toe.

Soms kunnen zelfstandigen de groei van hun bedrijf niet meer alleen aan en kijken ze uit naar de aanwerving van een eerste werknemer. Om bedrijven hierbij financieel te ondersteunen, ontstonden de doelgroepverminderingen. De regeling die in 2023 nog van kracht is, vermindert de werkgeversbijdrage aan de RSZ voor de eerste werknemer die wordt aangeworven, en nadien ook voor de vijf daaropvolgende aanwervingen. De huidige maatregelen worden echter verminderd of geschrapt.

Eerste werknemer

Het bedrag van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer wordt beperkt tot € 3.100 per kwartaal (in plaats van € 4.000). Deze verlaging gaat in op 1 januari 2024 en wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. De vrijstelling blijft net als nu wel onbeperkt in de tijd.

Tweede tot zesde werknemer

Bij verdere groei van jouw bedrijf, kon je ook voor de tweede tot en met de zesde werknemer een RSZ-korting krijgen. Die korting was kleiner dan voor de eerste werknemer en ook beperkt in tijd.

Voor jouw tweede werknemer ontvang je op vandaag 13 kwartalen lang een RSZ-vermindering van in totaal maximaal 13.750 euro (1.550 euro tijdens de eerste vijf kwartalen, 1.050 euro in de vier kwartalen die daarop volgen en 450 euro voor de laatste vier).

Voor je derde tot zesde werknemer loopt de vermindering ook over 13 maanden. Het gaat dan in 2023 om een RSZ-vermindering van 11.250 euro in totaal (1.050 euro tijdens de eerste negen kwartalen en 450 euro voor de laatste vier).

De regering besliste bij de begrotingscontrole dat er voor de vierde, de vijfde en de zesde aanwerving vanaf 1 januari 2024 geen vermindering van de RSZ-bijdragen meer is.

De details van dit akkoord moeten wel nog in juridische teksten omgezet worden. Maar sta je op het punt om een eerste tot zesde werknemer aan te werven? Overweeg dan om dit nog in 2023 te doen!

Wil je weten welke doelgroepverminderingen bij jou van toepassing zijn? Neem gerust contact op met jouw dossierbeheerder of via vragen@knowhow.be.

 

 

Julie Bulcke

Knowhow

Julie Bulcke
Oudere berichten
29/04/2024

-

accountancy & fiscaliteit

Ontvang relevante updates