Belangrijke veranderingen in facturering in België vanaf 2026

Belangrijke veranderingen in facturering in België vanaf 2026

topics

Vanaf 1 januari 2026 ondergaat het Belgische bedrijfslandschap een ingrijpende verandering op het gebied van facturering. Bijna alle B2B-transacties die plaatsvinden in België zullen verplicht digitaal gefactureerd moeten worden. Dit betekent dat het versturen van een eenvoudige pdf of e-mail niet langer voldoende zal zijn. In deze blogpost brengen we je op de hoogte van de belangrijkste details van deze nieuwe wetgeving en hoe deze van invloed kan zijn op jouw bedrijf.

Wie moet digitaal factureren?

Op vrijdag 29 september heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd om vanaf 2026 zowel in België gevestigde ondernemingen als buitenlandse ondernemingen met een vaste inrichting in België te verplichten gestructureerde digitale facturen uit te reiken. Deze verplichting geldt zelfs voor ondernemingen met een omzet kleiner dan 25.000 euro, landbouwondernemingen en gemengde belastingplichtigen. Er zijn echter uitzonderingen; ondernemingen onder een forfaitair regime en buitenlandse ondernemingen met een btw-registratie in België zonder een vaste inrichting hier, vallen niet onder deze verplichting.

Wie moet digitaal ontvangen?

In principe moeten alle belastingplichtigen die geregistreerd zijn voor btw in staat zijn om digitale facturen te ontvangen. Er zijn echter uitzonderingen voor belastingplichtigen die volledig vrijgesteld zijn op basis van artikel 44 van de Wet op de Belasting over de Toegevoegde Waarde (Wbtw), evenals buitenlandse belastingplichtigen met een btw-registratie in België zonder een vaste inrichting hier.

Hoe werkt het?

Tot op heden werd elke factuur die in bijvoorbeeld pdf- of excelbestanden naar klanten werd gemaild beschouwd als een elektronische factuur. Vanaf 2026 worden alleen pure databestanden nog als digitale facturen beschouwd, meestal in de vorm van een XML-bestand. Als je niet bekend bent met XML-bestanden of e-invoicing, kan je hier een kijkje nemen: link naar meer informatie over XML-bestanden.

Het wetsvoorstel streeft naar het verplichte gebruik van het Peppol BIS-formaat, zoals hierboven getoond. Deze facturen moeten worden verzonden via het Peppol-netwerk. Het is mogelijk om af te wijken van deze standaard, mits aan bepaalde IT- en btw-technische normen wordt voldaan.

Meer informatie volgt

In de komende weken zullen we in afzonderlijke blogposts dieper ingaan op specifieke aspecten van deze veranderingen. We zullen een diepere duik nemen in Peppol, de inhoud van een Peppol BIS-factuur en hoe erkende boekhouders, accountants en ondernemingen deze verandering als een kans kunnen benutten.

Het is belangrijk op te merken dat België nog steeds unanieme goedkeuring moet krijgen om af te wijken van de Europese btw-richtlijn. Tot op heden hebben ook Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Roemenië vergelijkbare afwijkingen verkregen om verplichte digitale facturering in te voeren. We blijven deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en houden je op de hoogte van eventuele updates.

Als je hier verder vragen over hebt, neem dan vandaag nog contact op met jouw dossierbeheerder!

Dieter Bonte

CCO

Dieter Bonte
Oudere berichten
29/04/2024

-

accountancy & fiscaliteit

Ontvang relevante updates