Belastingvrij verhuren van assistentiewoningen

Belastingvrij verhuren van assistentiewoningen

topics

Veel particulieren hebben de voorbije jaren beslist om te investeren in assistentiewoningen. In afwachting van het ogenblik waarop ze zelf gebruik zullen maken van de woning, wordt deze vaak verhuurd. Zo investeert men zowel op termijn in de eigen oude dag, als meteen in de vorm van een huurrendement.

Wat minder bekend is, is dat het huurrendement ook een mogelijk fiscaal voordeel heeft. In bepaalde omstandigheden kan u zich immers beroepen op een vrijstelling van de huurinkomsten in de personenbelasting. M.a.w. uw huurrendement kan onbelast gaan!

Eén van de cruciale voorwaarden voor deze vrijstelling is de afwezigheid van een zogenaamd ‘winstoogmerk’, dit is de bedoeling om geld te verdienen met de woning. Als u als eigenaar van een assistentiewoning een huurrendement nastreeft, dan heeft u in principe een winstoogmerk en komt u dus niet in aanmerking.

De fiscus aanvaardt echter dat het gebrek aan winstoogmerk beoordeeld mag worden ofwel in hoofde van de eigenaar, ofwel in hoofde van de ‘bewoner’ van de woning. Indien u verhuurt aan een tussenliggende vzw, die deze woning op haar beurt doorverhuurt zonder winstoogmerk, beschouwt de fiscus de tussenliggende vzw als ‘bewoner’ en komt u tóch in aanmerking voor de vrijstelling. De minister van Financiën heeft dit principe recentelijk opnieuw bevestigd.

Deze situatie doet zich in de praktijk best vaak voor. Indien u bijgevolg de eigenaar bent van een assistentiewoning, loont het de moeite om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt. Onder dezelfde voorwaarden kan u overigens ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing bekomen.

Ontvang relevante updates