De basis van HR - cultuur en structuur

topics

 

De nieuwe plaats van HR is mee aan de top van de organisatie, aan de strategische tafel. Zo houd je, naast het financieel kapitaal, ook het menselijk kapitaal nauwlettend bij. Die twee samen vormen vandaag de kern van jouw organisatie.

De verantwoordelijkheid van HR bestaat erin de visie te implementeren in de organisatie en te vertalen naar jouw medewerkers. Nu blijft de vraag natuurlijk hoe?

Het start met het bepalen van je cultuur en je structuur.

 

Cultuur definiëren

Als we even een sprong vooruit nemen en veronderstellen dat onze organisatie een duidelijke missie en visie heeft, is de volgende stap: Cultuur.

Cultuur in de context van HR slaat op het sociaal geaccepteerde gedrag van mensen in een organisatie. Combineer dit gedrag met de mensen die je hebt en het is eigenlijk een weerspiegeling van jouw identiteit. Geheel paradoxaal is het ook iets dat bepaalt wordt door jou als zaakvoerder en niet door de massa. De cultuur van je organisatie ontstaat uit wat jij toelaat en verbiedt binnen jouw onderneming. Het zijn do’s en dont’s, maar dan volledig uitvergroot.

Dit bepaalt ook grotendeels het type mensen die je, in een later stadium, zal rekruteren. Een goede kennis bij jou en je personeel over de cultuur van je organisatie zorgt op de langere termijn voor minder verloop en duidelijkere communicatie.

 

Cultuur in de praktijk

Voor HR spelen waarden een belangrijke rol in de vertaling van de cultuur. Waarden zijn kernwoorden die bepaalde attituden en gewenste gedragen samenvatten in, vaak wollige, termen. Aan HR om deze wollige termen om te toveren naar concreet, observeerbaar gedrag. Hoe dieper in je structuur, hoe concreter dit moet worden en steeds op maat van de afdeling waarop het toepassing heeft.

Vb. een organisatie de zichzelf de grootste wilt maken door persoonlijke en kwalitatieve service te bieden zou kunnen opteren om als waarden voor klantvriendelijkheid, eerlijkheid en expertise te kiezen. Een vertaalslag zou kunnen zijn:

  • Klantvriendelijkheid = Goeiemorgen zeggen, doorvragen, …
  • Expertise = Verdere opzoekingen verrichten, Continue opleidingen volgen,…

 

Conclusie

Cultuur en waarden zijn altijd aanwezig in een organisatie en ontstaan vaak volledig natuurlijk. De truc bestaat erin deze kennis uit te spreken en te gebruiken in functie van je organisatiedoelstelling. Het gewoon zijn beloop laten gaan zorgt vaak voor wrijving en miscommunicatie en dat terwijl het net zo’n sterke tool kan zijn om betrokkenheid en verbondenheid te verhogen.

Als je erin slaagt je waarden op een concrete manier te vertalen bepaal je niet alleen hoe er gewerkt wordt; Het zorgt ook voor teams die aan hetzelfde zeil trekken!

Heb jij hulp nodig bij de vertaling van jouw waarden? Wil je deze oefening zelf eens opzetten? Misschien kan het wel de ideale teambuilding activiteit voor jouw organisatie zijn? Twijfel dan niet en neem contact op via vragen@knowhow.be.

 

Ontvang relevante updates