De fiscale toekomst van de bedrijfswagens

topics

 

De regering wil de komende jaren het bedrijfswagenpark aanzienlijk 'vergroenen' door het invoeren van fiscale maatregelen om zo de aankoop van auto’s op fossiele brandstof drastisch te ontmoedigen.

Staat de aankoop van een (bedrijfs)wagen op de planning? Dan sta je best even stil bij de fiscale gevolgen bij je keuze van de volgende wagen én moet je rekening houden met het beste moment om tot aankoop over te gaan.

Wat verandert er precies?

 • Voor personenwagens op fossiele brandstof, aangeschaft (of gehuurd) vóór 1 juli 2023, blijven de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing;
 • Voor personenwagens op fossiele brandstof, aangeschaft (of gehuurd) tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, zal de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten stelselmatig dalen. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75%, 50% in 2026, 25% in 2027 en herleid tot nul in 2028;
 • Voor hybride wagens, aangeschaft (of gehuurd) na 1 januari 2023, zullen fossiele brandstofkosten niet meer 100% aftrekbaar zijn.
 • Ook de fiscale aftrek voor koolstofemissievrije personenwagens (elektrisch, waterstof) zal vanaf 2026 afgebouwd worden:
  • Aangeschaft vanaf 2026: 100%
  • Aangeschaft vanaf 2027: 95%
  • Aangeschaft vanaf 2028: 90%
  • Aangeschaft vanaf 2029: 82,5%
  • Aangeschaft vanaf 2030: 75%
  • Aangeschaft vanaf 2031: 67,5%.

Fiscale voordelen voor het plaatsen van laadpalen

Tegenover de toekomstige afbouwing van de fiscale aftrek van wagenkosten, worden evenwel ook fiscale voordelen gezet wanneer men gaat investeren in laadpalen. Zo wil men de transactie naar een groenere mobiliteit ondersteunen.

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, zal – onder voorwaarden - kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. Om op korte termijn een versnelling hoger te schakelen zal de vermindering stelselmatig afbouwen in de tijd:

 • Wie deze investering doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%;
 • Dit tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor particulieren moet het laadstation zogenaamd intelligent zijn (het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijke laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek afgebouwd in de tijd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten:

 • Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%;
 • Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%.

Deze laadinfrastructuur (ondernemingen) moet vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten de normale openingstijden.

​​​​​​​Wat nu? Ons advies!

Het is heel begrijpelijk dat je op vandaag het bos niet meer door de bomen ziet. Sta je op (korte) termijn voor de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen? Dan is de vraag welke wagen u het best aanschaft én wanneer.

Decupere & Partners helpt jou graag bij deze keuze. Jouw dossierbeheerder kan voor jou berekenen:

 • Wat de zogenaamde ‘Total Cost of Ownership’ is van de wagens die je overweegt. M.a.w. hoeveel zal elke wagen mij netto kosten, rekening houdend met het verschil in fiscaliteit. Zo zal die duurdere hybride wagen finaal toch misschien goedkoper blijken.
 • Plaats ik een laadpaal nu best privé of met mijn vennootschap? Afhankelijk van jouw specifieke situatie berekenen wij welke weg je best bewandelt.

Contacteer gerust jouw dossierbeheerder voor meer uitleg.

 

Ontvang relevante updates