De ideale bezoldiging als bedrijfsleider: hoe bepaal je dit?

topics

 

Je mag als bedrijfsleider binnen een vennootschap jouw eigen loon bepalen. Dat staat wettelijk vast. Je moet wel rekening houden met een aantal belangrijke aandachtspunten wat betreft de fiscaliteit.
Hoe stel je het ideale loonpakket samen, inclusief alternatieve vormen van verloning?

Een aantal factoren zijn belangrijk bij het bepalen van jouw loonmix. Eén ervan is uiteraard het budget dat je privé nodig hebt voor jouw maandelijkse vaste en variabele kosten, zoals bijvoorbeeld:

  • Huur of hypotheek
  • Elektriciteit, gas, water, afval
  • Voeding
  • Verzekeringen en belastingen
  • Kosten voor kinderopvang, onderwijs,…
  • Diverse abonnementen (internet, telefoon, tv,…)
  • Kledij
  • Vrije tijd

Een andere factor is de impact van jouw loon op de belasting die je moet betalen. Jouw vennootschap moet jou minimum 45.000 euro uitkeren, wil de vennootschap genieten van het verlaagd vennootschapsbelastingstarief van 20% (i.p.v. het basistarief 25%). Hierop bestaan uitzonderingen voor zogenaamde ‘starters’ en vennootschappen waar de belastbare winst lager is dan 45.000 euro.

In dat kader is ook een IPT (Individuele Pensioentoezegging) interessant. Als je via een IPT – zogenaamde uitgestelde inkomsten – immers een aanvullend pensioen opbouwt, dan tellen de gestorte premies niet mee als voordeel van alle aard in de personenbelasting en zijn ze aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Hierbij gelden twee voorwaarden: je moet als bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging krijgen én je moet de 80%-grens naleven. Dit betekent dat jouw wettelijk pensioen en het bovenwettelijk (extralegaal) pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van jouw brutoloon van het laatste jaar.

Als bedrijfsleider kan je jouw loon extra optimaliseren door jouw brutoloon aan te vullen met voordelen in natura, zoals een bedrijfswagen, laptop, telefoon,... De kosten hiervoor komen dan ten laste van jouw bedrijf, wat de winst drukt en ervoor zorgt dat je deze kosten niet privé moet ophoesten.

Een andere mogelijke loonoptimalisatie is jezelf een gedeelte van de winst te laten uitkeren als dividend, dat in bepaalde gevallen minder belast wordt dan loon.

Ook de verhuur van onroerende goederen kan interessant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhuur van kantoorruimte in jouw eigen woning aan jouw vennootschap. Maar ook hier gelden specifieke voorwaarden.

Kortom, bij het bepalen van jouw loon moet je rekening houden met heel wat voorwaarden. De financiële gezondheid van jouw vennootschap is natuurlijk ook heel belangrijk, inclusief jouw investeringsplannen.

Neem contact op met jouw dossierbeheerder als je hierover verdere vragen hebt!

 

Ontvang relevante updates