Eindejaarsgeschenken aan medewerkers

topics

 

Ben je van plan om binnenkort eindejaarsgeschenken uit te delen aan jouw medewerkers… Houd dan zeker volgende voorwaarden in acht:

  • Het geschenk mag per jaar per werknemer max. €40 bedragen. Dit bedrag mag eventueel verhoogd worden met €40 per kind ten laste van die werknemer (die dan op zijn/haar beurt de volledige of de gedeeltelijke last van het kind draag – dus ook bijvoorbeeld in co-ouderschap)
  • Het geschenk is er voor iedere medewerker (ongeacht type contract of aantal uren)
  • Cash uitbetaling is onmogelijk. Het geschenk kan in natura of in netto-premie uitbetaald worden.
  • Geschenkcheques kunnen ook.
  • Geschenkcheques kunnen ook toegekend worden aan de zaakvoerders. Deze zijn onder dezelfde voorwaarden fiscaal vrijgesteld als de gebruikelijke geschenkcheques die toegekend worden aan de werknemers. Let wel: als er geschenkcheques worden toegekend aan de zaakvoerder, dan ook verplicht aan de werknemers.
  • Indien dit toegepast wordt, moet dit ook informatief vermeld worden op de loonbrief.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Een werkgever heeft 2 werknemers in dienst.
Werknemer 1 is gehuwd en heeft 1 kindje ten laste. Werknemer 2 is gescheiden en heeft 2 kinderen in co-ouderschap. De zaakvoerder zelf is ongehuwd en ontvangt een wedde uit de vennootschap.

Werknemer 1: €80 vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ.
Werknemer 2: €120 vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ.
Zaakvoerder: €40 vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ.

 

 

Ontvang relevante updates