Federale maatregelen in de strijd voor energie

topics

 

In de laatste kwartalen van dit jaar zien bedrijven hun omzet fors afnemen en ook in 2023 zal deze trend zich voortzetten. Stijgende energieprijzen, stijgende loonkost… Het treft de ondernemers heel hard.

De federale regering heeft op 16 september een steunpakket van maatregelen aangekondigd zodat bedrijven het hoofd kunnen bieden tegen de nakende recessie.
Let wel: deze maatregelen zijn op heden nog niet van toepassing. Ze moeten nog verder in regelgeving omgezet worden.

Een overzicht:

  1. Verlaging van de accijnzen op gas en op elektriciteit naar het Europese minimum, dit is een rechtstreeks financiële maatregel. Deze gelden voorlopig alleen maar voor de eerste verbruiksschijven, dus voor november en december 2022.
  2. Uitstel van betaling van RSZ-werkgeversbijdragen en van belastingen met daarbij een mogelijkheid tot afbetalingsplannen voor fiscale schulden. Volgens federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zal dit betalingsuitstel gelden voor de verschuldigde sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2022 alsook voor het debetbericht jaarlijkse vakantie en de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2023. Het uitstel zal de vorm aannemen van een afbetalingsplan waarbij men de verschuldigde bijdragen kan betalen in 1/12e of zelfs 1/24e. Verdere details over deze maatregel, inclusief de voorwaarden, zijn er momenteel nog niet.
  3. Invoeren van ‘tijdelijke werkloosheid energie’. Bedrijven, die een heel hoge energiekost hebben (energiekost is minstens 3% van productiekost of energiefactuur in 2022 is minstens verdubbeld als die van 2021), kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid energie voor hun medewerkers.
    De regering herneemt hier het criterium opgesteld door de Europese Unie. Je zal, zowel voor je arbeiders als voor je bedienden, voorafgaand aan de RVA moeten melden dat je je beroept op het systeem via een nieuwe versie van het C 106 A formulier. Een voorafgaande mededeling via de portaalsite van de sociale zekerheid, minstens 3 kalenderdagen voor de eerste dag van tijdelijke werkloosheid, zal ook nodig zijn.
  4. Een moratorium op faillissementen tot 31 maart 2023 indien bedrijven door acties van hun energieleveranciers in de problemen komen. (geïnspireerd op het ‘corona’-moratorium)
  5. Een tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen.
  6. Fiscale vrijstelling van regionale steunmaatregelen.
  7. Een gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s.

 

Dit wat betreft de federale maatregelen. Het blijft echter uitkijken naar Europese maatregelen.

 

Ontvang relevante updates