Fiscaal attest 2022 in combinatie met een terugvordering overbruggingsrecht

topics

 

Als je ten onrechte een uitkering overbruggingsrecht ontving en als deze uitkering in 2022 werd teruggevorderd, dan vraag je je waarschijnlijk af hoe dit moet opgenomen worden in jouw belastingaangifte.

Als er een tegoed was aan sociale bijdragen, vb. naar aanleiding van een eindafrekening, werd dit tegoed gebruikt voor de aanzuivering van de terugvordering overbruggingsrecht. Bleef er na aanzuivering van het overbruggingsrecht en eventuele achterstallige sociale bijdragen nog een bedrag over, dan werd dit terugbetaald. Het bedrag van de aanwending wordt niet afzonderlijk vermeld op het fiscaal attest van 2022. De terugvordering op zich is de trigger voor het aanmaken van de gecorrigeerde fiche / fiche 281.25. Er wordt dus niet gewacht op de effectieve terugbetaling van de uitkering.

Voor het uitbetaalde overbruggingsrecht wordt een fiche 281.18 afgeleverd of een fiche 281.50. Dit hangt af van het type overbruggingsrecht en de fiscale hoedanigheid van de zelfstandige. Onder welke code dit moet aangegeven worden op de fiscale aangifte hangt eveneens af van jouw type overbruggingsrecht en de fiscale hoedanigheid.

Voorbeeld uit de praktijk

Je betaalde in 2021 voor 1.000 euro sociale bijdragen en ontving hiervoor een fiscaal attest met een betaald/fiscaal aftrekbaar bedrag van 1.000 euro.

Het overbruggingsrecht van december 2021 werd ten onrechte ontvangen en werd teruggevorderd in 2022. In oktober 2022 werd een eindafrekening voor het jaar 2021 opgemaakt met een tegoed van 200 euro. Dat werd gebruikt voor de aanzuivering van de terugvordering overbruggingsrecht.

Ook in 2022 betaalde je voor 1.000 euro aan sociale bijdragen. Je krijgt voor 2022 een fiscaal attest met een betaald/fiscaal aftrekbaar bedrag van 800 euro. En dus geen fiscaal attest met een betaald bedrag van 1000 euro en een terugbetaling van 200 euro.

Verdere vragen? Contacteer jouw dossierbeheerder!

 

 

Oudere berichten
29/04/2024

-

accountancy & fiscaliteit

Ontvang relevante updates