Het éénjarigheidsbeginsel

topics

 

Het jaar van aftrek van gemaakte kosten kan je niet zomaar lukraak kiezen.

Het gebeurt vaak dat kosten fiscaal niet in het jaar ten laste worden genomen waarin zij verschuldigd zijn. Men gaat er immers ten onrechte vanuit dat dit het jaar nadien wel kan ‘rechtgezet’ worden. Niets is minder waar. Een kost moet worden afgetrokken op het moment dat deze uitgave werd betaald, tenzij wanneer die uitgave eerder een zeker en vaststaand karakter heeft verkregen, dan moet deze uitgave op dat moment (verplicht) worden geboekt en afgetrokken. Dit noemt men het éénjarigheidsbeginsel. De rechtspraak heeft ook al meermaals streng geoordeeld dat het later in aftrek nemen van deze kost niet correct is en dat deze gemaakte kost dan ook niet meer aftrekbaar is. M.a.w. een verlies van de aftrek van de gemaakte kost en bijgevolg dus meer belastingen betalen.

Het 'te laat' aftrekken van een kost brengt in de praktijk vaak een discussie teweeg. Wanneer de fout vaststaat, is de kans immers meer dan reëel dat er geen mogelijkheid meer bestaat om de aftrek alsnog te kunnen toepassen in het voorgaande jaar (de bezwaartermijn is meestal immers verstreken). Het is dan ook geen overbodige luxe dat bij het afsluiten van het boekjaar grondig wordt gekeken of alle kosten, die betrekking hebben op dat boekjaar, correct werden opgenomen in de boekhouding. 

Contacteer dieter.bonte@denp.be voor meer informatie hierover!

 

Ontvang relevante updates