Let op voor boetes voor nalatigheid in het UBO-register

Let op voor boetes voor nalatigheid in het UBO-register

topics

Het afgelopen jaar heeft de belastingdienst aanzienlijke boetes opgelegd aan duizenden organisaties die de verplichte registratie in het UBO-register hebben verzuimd. Dit register onthult wie er echt de touwtjes in handen heeft.

Sinds eind 2019 zijn alle bedrijven, verenigingen en stichtingen wettelijk verplicht om hun ultieme begunstigden, ook wel bekend als UBO's (Ultimate Beneficial Owners), te registreren. Dit zijn de personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben. Opmerkelijk genoeg voldoet meer dan vier jaar na deze deadline nog steeds een aanzienlijk aantal organisaties niet aan de registratieverplichting.

Meer dan 55.000 bedrijven, verenigingen en stichtingen hebben nog steeds nagelaten hun begunstigden te registreren in het UBO-register. In eerste instantie was er enige tolerantie van de belastingdienst, maar na herhaalde herinneringen worden nu actief boetes opgelegd. Er zijn al 15.776 boetes uitgereikt voor het volledig ontbreken van registratie van de uiteindelijke begunstigden, waarbij elke boete € 500 bedraagt. Tot op heden is er meer dan € 4 miljoen aan boetes geïnd.

Niet alleen is registratie een vereiste, maar organisaties moeten ook zorgen dat de informatie up-to-date is en bewijsstukken leveren om de juistheid van de gegevens te bevestigen. Het aantal organisaties dat ook hierin tekortschiet, is nog aanzienlijk groter.

Het UBO-register is een Europees initiatief dat tot stand is gekomen om de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme te vergemakkelijken. Diverse instanties, zoals financiële instellingen, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars en accountants, moeten het register raadplegen en naleven in het kader van antiwitwaswetgeving.

Mocht je vragen hebben of assistentie nodig hebben bij de registratie of bijwerking van je UBO-gegevens, staan wij graag tot je dienst om je te helpen. Het is van essentieel belang om eventuele boetes en mogelijke juridische consequenties te voorkomen, dus laat je bijstaan door de expertise van Decupere & Partners.

Ontvang relevante updates