Optimaliseer jouw voorafbetalingen door Tax Shelter

topics

 

In januari deelden wij al de data van de voorafbetalingen inzake de directe belastingen mee alsook het percentage van de vermeerdering in het geval er niet werd voorafbetaald. Wij belichten deze keer de mogelijke optimalisatie van die voorafbetalingen

Tax Shelter is een steunmaatregel van de Belgische overheid om de productie van audiovisuele werken, podiumwerken of videogames aan te moedigen. Als onderneming biedt een Tax Shelter-investering jou de mogelijkheid om fiscaal te optimaliseren. Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting kan investeren in een productie. In return kan de investeerder genieten van een fiscaal voordeel en een bijkomend financieel rendement.

Zowel het rendement als het maximaal te investeren bedrag zijn bij wet bepaald. Als richtlijn kan meegegeven worden dat 8 à 9% van de boekhoudkundige winst vóór belastingen en ná dividenden kan geïnvesteerd worden in Tax Shelter. Het maximumbedrag is wettelijk vastgelegd op € 237.529.

Via een Tax Shelter investering zorg je ervoor dat je de belastbare basis, en bijgevolg de verschuldigde belasting, verlaagt. Hierdoor moet de vennootschap minder voorafbetalen om een belastingvermeerdering te vermijden. M.a.w. kan een Tax Shelter investering dus een alternatief zijn voor jouw voorafbetalingen.

In het boekjaar waarin de raamovereenkomst wordt afgesloten krijgt de investeerder een voorlopige fiscale vrijstelling ten belope van 421% van het geïnvesteerde bedrag. Dit resulteert in een fiscaal rendement van 5,25% bij een normaal belastingtarief van 25% (421% x 25% = 105,25% min storting van het geïnvesteerde bedrag = 5,25%). De fiscale vrijstelling wordt definitief wanneer het Tax Shelter attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle heeft plaatsgevonden bij de producent.

Hieronder vind je een vergelijking van de belastingdruk tussen een berekening zonder en een berekening met Tax Shelter:

Wil je meer informatie over mogelijke Tax Shelter investeringen, neem contact op met ons!

 

Dieter Bonte

CCO

Dieter Bonte

Ontvang relevante updates