Verplicht jaarlijks opleidingsplan voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers

topics

De Arbeidsdeal verplicht ondernemingen met meer dan 20 werknemers om een bedrijfseigen formeel jaarlijks opleidingsplan op te stellen. De deadline om dit plan in te dienen is 31 maart 2023.

Niet te verwarren met het individueel opleidingsrecht

De Arbeidsdeal voorziet ook in een individueel opleidingsrecht voor werknemers. Vroeger kenden we enkel het collectief recht (gemiddeld aantal opleidingsdagen per VTE over de onderneming heen). Nu spreken we over een recht voor elke werknemer.

 • Minder dan 10 werknemers: geen individueel opleidingsrecht
 • Tussen 10 en 20 werknemers: 1 opleidingsdag per voltijdse medewerker per jaar
 • Vanaf 20 werknemers: 4 opleidingsdagen per voltijdse medewerker per jaar
  • Vanaf 2024: 5 opleidingsdagen per voltijdse medewerker per jaar
  • Bij deeltijdse tewerkstelling geldt een omzettingsregel van het recht.

Wat houdt zo’n opleidingsplan in?

 • Het opleidingsplan is een overzicht van de opleidingen die aan bod kunnen komen in het komende jaar en de doelgroepen waarvoor de verschillende opleidingen bestemd zijn.
 • Het bevat zowel formele (door lesgevers of sprekers) als informele opleidingen (link met werkplek).
 • Er moet bijzondere aandacht zijn voor risicogroepen, oudere werknemers (+50 jaar), werknemers met een beperking, knelpuntberoepen, …

Hoe invoeren?

 • De werkgever dient het plan voor te leggen aan de werknemers tegen uiterlijk 15 maart.
 • Het plan moet uiterlijk 31 maart 2023 elektronisch overgemaakt worden aan de bevoegde ambtenaar.  Momenteel is deze persoon nog niet aangeduid en zijn de nadere regels en voorwaarden nog niet vastgesteld.
 • In afwachting van deze regels, wordt het opleidingsplan binnen de onderneming bewaard.

Momenteel is er geen sanctie voorzien wanneer deze formaliteit niet wordt nageleefd.

Julie Bulcke

Knowhow

Julie Bulcke

Ontvang relevante updates