statutenwijziging

Wacht niet te lang met de verplichte statutenwijziging

topics

 

Op 1 mei 2019 trad het WVV in werking. Vennootschappen opgericht sinds die datum moeten voldoen aan de regels die in dat WVV vervat liggen. Dit houdt in dat zij moeten opgericht worden volgens de nieuwe regels, dat hun werking moet verlopen volgens de nieuwe regels, maar ook dat hun statuten conform moeten zijn met de nieuwe wet.

Wij raden jou aan om toch niet te lang te wachten. De reden daarvoor is dat je als het ware jouw statuten moet lezen met het wetboek in de hand. Tal van bepalingen uit jouw statuten kan je niet toepassen omdat ze strijdig zijn met de wet. Omgekeerd zullen er allerlei regels van toepassing zijn, ook al staan ze niet in jouw statuten.

Dit kan effect hebben op de geldigheid van bijvoorbeeld beslissingen van de bestuursorganen van de vennootschap (denken we bijvoorbeeld aan de belangenconflictprocedure onder het WVV).
Bovendien biedt het WVV jou, mits aangepaste statuten, tal van mogelijkheden om het bestuur soepeler te laten verlopen of om aan vermogensplanning te doen.

Wacht dus beter niet te lang!

Wij staan jou heel graag bij in de statutenwijziging van jouw bedrijf, contacteer ons juridisch team vandaag nog op 056 51 09 43!

 

Ontvang relevante updates