Werk je met studenten? Zorg dat je helemaal in orde bent!

topics

 

Met de vakantieperiode in aantocht kan het voor bedrijven een goed idee zijn om jobstudenten in te schakelen om het werk te verlichten. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met enkele wettelijke verplichtingen en regels. Ook niet onbelangrijk voor de ouders want bezoldigingen uit een studentenovereenkomst tellen (tot een bepaald bedrag) niet mee als een bestaansmiddel, waardoor het kind fiscaal ten laste blijft.

We spreken over een jobstudent als de persoon een erkende studierichting volgt, oud genoeg is (16 jaar) en niet werkt wanneer hij geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Een student kan max. 600 uren per kalenderjaar werken onder de verminderde sociale bijdragen. Je kan altijd aan de student een attest opvragen met zijn beschikbare saldo aan uren. De student kan dit raadplegen via de gratis applicatie student@work.

Ga je aan de slag met jobstudenten? Breng dan zeker volgende zaken in orde:

  • Schriftelijke studentenovereenkomst

Dit document is verplicht en noodzakelijk om van de verminderde sociale zekerheidsbijdragen te kunnen genieten. Dit document moet in tweevoud opgemaakt worden en door beide partijen getekend worden. Het dient voor een termijn van 5 jaar bijgehouden te worden in het personeelsdossier.

  • Dimona-aangifte

Je moet een Dimona-aangifte uitvoeren van zodra de student in jouw onderneming in dienst treedt. Via de Dimona-aangifte kan je de nog beschikbare uren van het studentencontingent van 600 uren reserveren. Loopt de studentenovereenkomst over verschillende kwartalen? Doe dan elk kwartaal opnieuw een aangifte.

  • Verloning

In de sectorale informatie van jouw paritair comité, kan je terugvinden hoeveel je de student minimaal moet betalen voor zijn prestaties.

  • Arbeidsreglement

Elke student dient een kopie van het arbeidsreglement te ontvangen. Hij tekent ook best een ontvangstbewijs.

  • Arbeidsongevallenverzekering

Als werkgever ben je verplicht om de student te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Heb je geen andere werknemers in dienst, vergeet dan niet om een nieuwe arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

  • Voorafgaand medisch onderzoek

Of een voorafgaand medisch onderzoek verplicht is, hangt af van de leeftijd van de jobstudent en het soort werk. Een medisch onderzoek door een arbeidsarts is verplicht in volgende gevallen:

    • De jobstudent is nog geen 18 jaar, het is de eerste job en er is nooit eerder een medisch onderzoek door een arbeidsarts geweest. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een medische vragenlijst in plaats van een medisch onderzoek.
    • De jobstudent is 18 jaar of ouder en de werkpostfiche vermeldt gezondheidsrisico’s. Net zoals de andere werknemers in die functie, dient een algemeen medisch toezicht uitgevoerd te worden. 

Neem zeker contact op met jouw preventiedienst om het medisch onderzoek te bespreken en een specifieke risicoanalyse op te maken.

Heb je vragen rond studentenarbeid? Neem gerust contact op met jouw dossierbeheerder of via vragen@knowhow.be.

 

Julie Bulcke

Knowhow

Julie Bulcke

Ontvang relevante updates