Werkgever in de bouwsector, elektrotechniek en metaal? Bereid je voor op flitscontroles!

topics

 

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (afgekort SIOD) voert in de maand april 2023 flitscontroles uit in de bouwsector (inclusief de sector elektrotechniek en metaal).

Deze controles kaderen in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024. De strijd tegen sociale dumping is de komende twee jaar opnieuw een aandachtspunt van de inspectiediensten. Zij zullen o.a. nieuwe inspecteurs aanwerven om gericht onderzoeken te plegen naar sociale dumping, nieuwe onderzoeken opstarten inzake detachering van derdelanders, extra controles uitvoeren in de bouwsector (bv. buiten normale werkuren, op openbare werven, …). Er zal bijzondere aandacht zijn voor grote bouwwerven, schijnzelfstandigen, uitzendkrachten, de naleving van de arbeidsduur/rusttijden, de uitbetaling van gepresteerde overuren en arbeidsongevallen.

Wat betekent dit voor jou?

Als onderneming in de bouwsector bestaat de kans dat je een sociale controle krijgt in april. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent en dat je alle vereiste documenten in jouw bezit hebt. 

Hieronder een aantal documenten die opgevraagd worden:

 • Arbeidsreglement met alle werkroosters alsook bewijs van registratie
 • Prestatie- en loongegevens gegevens van de werknemers
 • Arbeidsovereenkomsten (in het bijzonder: deeltijdse arbeidscontracten, uitzendcontracten, studentenovereenkomsten)
 • Ondertekende overeenkomst van elke onderaannemer
 • Registratiesysteem voor deeltijdse werknemers
 • Bewijs van aangifte van werf (AVW) en Checkin@work (C@W)
 • Bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen kunnen volgende documenten gevraagd worden:
  • De arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen
  • Beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen die niet vrijgesteld zijn (niet EU-onderdanen)
  • Limosameldingen met L1-document
  • A1-document
  • Prestatiebladen

Er werd een specifieke checklist voorzien voor de bouwsector en de elektrotechnische sector. Deze vind je hier terug.

Wens je graag hulp bij de voorbereiding, neem dan gerust contact op met jouw dossierbeheerder of via vragen@knowhow.be.

 

 

Julie Bulcke

Knowhow

Julie Bulcke

Ontvang relevante updates