Wijzigingen in aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023

topics

 

Vanaf aanslagjaar 2023 zijn de indieningstermijnen voor de aangifte van de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium, namelijk de aard van de inkomsten.

Voor de papieren aangifte heb je tijd tot en met 30 juni 2023. Via Tax-on-web zijn er twee uiterste indieningsdata:

  • algemeen principe: 15 juli 2023, en
  • aangifte met specifieke inkomsten: 18 oktober 2023.

Onder specifieke inkomsten verstaan we:

  • zelfstandige inkomsten
  • winsten
  • baten
  • bedrijfsleiderbezoldigingen en/of
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonenden en
  • buitenlandse beroepsinkomsten (zowel van werknemers als zelfstandigen)

Bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte hoef je niets te doen als het correct én volledig is. Stel je een fout of onvolledigheid vast? Stuur dan je papieren versie terug uiterlijk 30 juni 2023 of verbeter jouw aangifte via Tax-on-web tegen 15 juli 2023.

Ontbreken er zelfstandige inkomsten en/of buitenlandse beroepsinkomsten in jouw voorstel, dan kan je ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van deze indieningstermijn aanvragen. Je zal dan uiterlijk 18 oktober 2023 jouw aangifte kunnen indienen via Tax-on-web. Let op, je kan dus enkel een verlenging van de uiterste indieningstermijn aanvragen indien je effectief een zelfstandig inkomen en/of buitenlands beroepsinkomen toevoegt aan het voorstel!

Vanaf aanslagjaar 2023 bedraagt de wettelijke bewaartermijn van jouw fiscale documenten 10 jaar. Houd deze dus zeker goed bij, ook na de indiening van jouw aangifte!

Contacteer jouw dossierbeheerder voor verdere info!

 

Ontvang relevante updates