UPDATE federale maatregelen in de strijd voor energie

topics

 

Torenhoge energiefacturen brengen ondernemers in moeilijkheden. Daarom besliste de overheid over een pakket steunmaatregelen:

 

1. Uitstel betaling sociale bijdragen

Doen de hoge energiekosten je naar financiële adem happen? Dan kan je uitstel van betaling aanvragen. Momenteel kan dit enkel voor het 4de kwartaal 2022. Let wel, de steunmaatregel geldt niet voor reeds betaalde sociale bijdragen.  

 • Wie kan uitstel vragen? Elke zelfstandige kan een aanvraag tot uitstel indienen, ongeacht of die in bij- of hoofdberoep of enige andere categorie aangesloten is 
 • Wanneer moet je uitstel vragen? Dit kan ten laatste op 15/12/2022. Krijg je uitstel? Dan betaal je de bijdragen voor het 4de kwartaal van 2022 ten laatste op 15/12/2023 
 • Hoe vraag je het uitstel aan? Dit zal online kunnen ingediend worden bij uw SVF. Volgende bewijsstukken zijn nodig:  
  • Verklaring hoe de energiecrisis impact heeft op je zelfstandige activiteit 
  • Documenten waaruit blijkt dat je energiefactuur momenteel een sterke stijging kent ten opzichte van dezelfde periode 2021 

Let op: het uitstel van betaling tot 2023 staat de fiscale aftrekbaarheid van VAPZ-premies in de weg  

 

2. Vermindering sociale bijdragen 

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van de energiecrisis en dat je geschatte beroepsinkomen daardoor lager is dan het bedrag waarop je voorlopige bijdragen berekend worden. 

 

3. Vrijstelling sociale bijdragen  

Bevind je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden? Dan kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Momenteel kan dit enkel voor het 4de kwartaal 2022. 
De aanvragen onder versoepelde vorm moeten voor 15/01/2023 ingediend worden. 
 

Hoe vraag je het uitstel aan? 

Je dient aan beide onderstaande voorwaarden te voldoen: 

 1. Aantonen impact van de energiecrisis op de zelfstandige activiteit. 
 1. Aantonen sterke toename van de voorschotfactuur voor energie in 2022 ten opzichte van deze van 2021. 

Voldoe je aan de genoemde voorwaarden? Dan kan je een aanvraag indienen.
 
Let op
: Verlies van pensioenrechten voor het kwartaal met vrijstelling. 
 

 

4. Uitkering overbruggingsrecht wanneer je je activiteiten tijdelijk moet stopzetten door de energiecrisis 

Wanneer je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner je zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken omwille van de energiecrisis maak je aanspraak op de uitkering overbruggingsrecht. 

Een belangrijke voorwaarde is dat je je sociale bijdragen van de voorafgaande vier kwartalen effectief betaald hebt. Bovendien mag je geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen of enige andere uitkering ontvangen. 

Hoe vraag je de uitkering aan? 

Gebruik hiervoor het klassieke aanvraagformulier overbruggingsrecht dat terug te vinden is bij jullie sociaal verzekeringsfonds.  

 • Start met op dit formulier pagina 1, 2 en 3 in te vullen.  
 • Daarna vul je bij deel 2 pagina’s 7 en 8 in (overbruggingsrecht in geval van gedwongen onderbreking). 
 • Ten slotte vul je deel 3 (p.11) in 
 • Heb je recht op een verhoogde uitkering omwille van gezinslast? Laat dan altijd “bijlage 1 – attest gezinslast” invullen door je ziekenfonds. 

Stuur dit ingevulde aanvraagformulier, aangevuld met de nodige bewijsstukken, aangetekend naar het sociaal verzekeringsfonds waar je bent aangesloten. Doe dit ten laatste op 30 juni 2023 wanneer je je activiteit stopzet tijdens het vierde kwartaal van 2022. 

Wens je meer info of hulp inzake bovenstaande, contacteer jouw dossierbeheerder.  

 

 

Ontvang relevante updates