fiscale hervorming

De 'blauwdruk' voor een bredere fiscale hervorming

topics

 

Ongetwijfeld heb je al gehoord over de zogenaamde ‘blauwdruk' voor een bredere fiscale hervorming die door minister Van Peteghem (o.a. minister van financiën) wereldkundig werd gemaakt. Deze blauwdruk is zeker nog niet concreet en zal hoogtswaarschijnlijk pas worden gefinaliseerd na vele discussies in het parlement.
Toch geeft deze blauwdruk al een idee van wat er ons te wachten staat. Op basis hiervan kan het wel interessant zijn om te overwegen om bepaalde acties te vervroegen of net te verlaten.

“een verwittigd man is er twee waard”

Hierbij een kort overzicht van de inhoud van deze blauwdruk:

 • De verhoging van de belastingvrije som in de personenbelasting van 9.470 EUR naar 13.390 EUR;
 • De marginale belastingschijf van 50% PB zal voortaan pas vanaf een netto inkomen hoger dan 84.740 EUR van toepassing zijn (nu 42.370 EUR);
 • De  vennootschapsbelasting voor KMO ’s daalt van 20% naar 15%. Daarnaast verhoogt het bedrag, waarop dit verlaagd tarief van toepassing is, van 100.000 EUR naar 200.000 EUR.  Let wel  de minimumbezoldiging (principe 45.0000 EUR), o.a. van toepassing voor dit verlaagd tarief, wordt geïndexeerd;
 • Het uitdoven van de huwelijksquotiënt (tevens van toepassing voor wettelijk samenwonenden) in de personenbelasting;
 • Het fiscaal voordeel m.b.t. eco-, sport- en cultuurcheques wordt afgeschaft.  Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de maaltijdcheques;
 • Het gebruik van optieplannen voor (para)fiscale optimalisatie wordt aan banden gelegd.
 • De aftrek onderhoudsuitkeringen (en tevens taxatie bij de genieter) wordt afgeschaft;
 • Het tarief van de roerende voorheffing daalt van 30% naar 25%;
 • De fiscale aftrek van leningen voor de niet-eigen woning wordt afgeschaft;
 • De meerwaarde op de verkoop van de niet-eigen woning zal voortaan belast worden aan 15%;
 • Verhuurders kunnen gebruik maken van een forfaitaire onkostenaftrek van 30%. Wie meer kosten maakt, krijgt de kans om de werkelijke kosten te bewijzen;
 • Een permanente verlaging van het BTW-tarief op elektriciteit;
 • Harmonisatie van de BTW tarieven: de tarieven van 6% en 12% zouden 9% worden en de 21% blijft behouden;
 • De ontvangen huurinkomsten in de personenbelasting worden belast aan 25%;
 • Een bedrag aan inkomsten uit huur, sparen, beleggen en/of investeren van 6.000 EUR zal fiscaal vrijgesteld worden;
 • Een strenger toezicht op het inbrengen en terugbetalen van kosten, in het bijzonder wat de kosten eigen aan de werkgever betreft;
 • Het belasten van gerealiseerde meerwaarden op aandelen, obligaties en andere financiële producten aan 15%.  Minderwaarden zijn aftrekbaar.  Belastingen op vermogenstransacties, zoals de jaarlijks taks op effectenrekeningen en de taks op beursverrichtingen wordt afgeschaft;
 • Een verduurzaming van het patrimonium door het verlengen van het verlaagde BTW tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw van de enige en eigen woning
 • ...

Heb je meer vragen hierover? Contacteer dan jouw dossierbeheerder!

Ontvang relevante updates