Zorg voor jouw zorgvolmacht

Zorg voor jouw zorgvolmacht

topics

 

Een zorgvolmacht kan heel nuttig zijn als je langzaam de controle over het beheer van je goederen verliest of als je later nog aan successieplanning wil doen. Zo hoeft de vrederechter in principe niet tussenbeide te komen en een bewindvoerder aan te stellen voor je vermogensbeheer. Met de zorgvolmacht regel je dit zoals je dat zelf wenst. Diegene die de volmacht geeft, is de lastgever. Diegene aan wie de volmacht gegevens wordt en dus je vermogen beheert, is de lasthebber.

Om een volmacht te geven, moet je meerderjarig zijn en wilsbekwaam. Je kan aangeven of je een volmacht geeft over het beheer van je vermogen (rekeningen betalen), of ook over de beschikking ervan (verkoop, schenking).

Als je meerdere lasthebbers aanduidt (bv. je kinderen), baken dan duidelijk de bevoegdheden af. Wie doet de controle? Welke vergoedingen krijgen de lasthebbers?

De datum waarop de volmacht ingaat, bepaal je zelf. Je kunt in de overeenkomst ook aangeven dat de volmacht pas ingaat wanneer je niet meer in staat bent om zelf je zakelijke belangen uit te voeren.

De lastgeving moet ondertekend worden door jezelf en je lasthebber(s) en geregistreerd worden via de notaris.

Zorgvolmacht voor successieplanning

Wanneer je niet langer wilsbekwaam bent en de vrederechter een bewindvoerder aanstelt, is successieplanning dikwijls niet meer mogelijk. Met een zorgvolmacht kan dat wel nog, mits jouw zorgvolmacht hiervoor de nodige bepalingen voorziet. Zo kan je de lasthebber toelaten om in jouw plaats toch nog jouw huwelijkscontract te wijzigen of om schenkingen te doen aan bv. de echtgenoot of de kinderen, al moeten de voorwaarden en modaliteiten van deze schenkingen duidelijk gespecifieerd worden in de volmacht. Zo kan je bepalen dat er alleen geschonken mag worden met voorbehoud van vruchtgebruik, of dat alle kinderen gelijk moeten behandeld worden. Je kan ook een vastgelegd maximumbedrag in jouw zorgvolmacht voorzien. Zo vermijd je dat de lasthebber een te groot stuk van jouw vermogen wegschenkt.

TIP: zorg ervoor dat je zorgvolmacht volledig is. Denk er goed over na welke bank- en verzekeringsproducten erin moeten staan. Let er ook op dat je zorgvolmacht goed aansluit bij wat je precies wenst en dat ze ondubbelzinnig wordt opgesteld. Zo vermijd je discussies.

Wij staan jou hierbij heel graag bij! Wil je meer informatie over een zorgvolmacht specifiek voor jouw situatie? Neem dan contact op met jouw dossierbeheerder!

 

Ontvang relevante updates