5 HR-nieuwigheden in 2024!

topics

 

Ben jij al op de hoogte van de flitscontroles door de sociale inspectie, de registratieplicht voor opleidingen, de vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid, het nieuw bedrag van de kilometervergoeding en de uitbreiding van de flexi-jobs in 2024? Wij informeren jou graag!

 

Sociale inspectie: flitscontroles 2024

Ook in 2024 gaat de inspectie op pad, voor de volgende sectoren worden flitscontroles georganiseerd:

  • januari - bouwsector
  • maart - verhuissector
  • juni - horeca
  • september - groene sectoren
  • november - transportsector (incl. bus & truck)

Tip: Werkt u frequent samen met zelfstandige onderaannemers? Maak ook voor hen contracten!

 

Registratieplicht voor opleidingen

Vanaf 2024 moet elke KMO - met minstens 20 medewerkers - werk maken van een opleidingsplan. Hoe begin je daaraan? Via vragen@knowhow.be bezorgt Knowhow jou alvast een eenvoudig sjabloon. Daarnaast krijg je hieronder 5 opleidingen - die u waarschijnlijk nu al jaarlijks organiseert - om eenvoudig aan het plan toe te voegen. Zo vink je meteen al enkele verplichtingen af:

1. Registreer opleidingen door leveranciers (bv. nieuwe producten,...)
2. Registreer opleidingen door klanten (bv. doelgroepanalyse,...)
3. Registreer interne opleidingen door collega's (bv. expertise, HR, leiderschap,...)
4. Registreer opleidingen door de softwareleverancier (tools, IT, ...)
5. Registreer basisopleidingen (EHBO, agendabeheer, timemanagement, onboarding nieuwe medewerker,...)

Het opleidingsrecht van jouw werknemers moet je beheren via een nieuw digitaal platform: de Federal Learning Account, zal toegankelijk zijn via de website www.mycareer.be en zal actief zijn gedurende de hele beroepsloopbaan van personen die actief zijn op de Belgische arbeidsmarkt.

 

Samenloop ziekte en vakantie: enkele richtlijnen

Vanaf 1 januari 2024 behouden werknemers die tijdens vakantie arbeidsongeschikt raken hun vakantiedagen, om later op te nemen. De werknemer die zich wil beroepen op deze regel, zal zijn arbeidsongeschiktheid moeten aantonen:

1. Meld direct de arbeidsongeschiktheid aan de werkgever
2. Bezorg binnen 2 werkdagen een medisch attest, tenzij een andere termijn bij CAO of arbeidsreglement is bepaald.
3. Vraag expliciet om later opname van vakantiedagen binnen dezelfde termijn.

Indien de verschillende stappen correct gevolg werden, zal de werkgever de vakantiedagen moeten omboeken naar ziekteverlof met gewaarborgd loon. Belangrijk: de vrijstelling om tot driemaal per kalenderjaar geen ziektebriefje voor te leggen is hier niet van toepassing. Een vakantie zonder zorgen?

 

Nieuw bedrag kilometervergoeding

Werkgevers hebben de mogelijkheid om aan werknemers een vergoeding per kilometer toe te kennen voor dienstverplaatsingen met hun eigen auto. De hoogte van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien.

Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 bedraagt de kilometervergoeding 0,4269 EUR per kilometer. Gedurende de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 was dit 0,4259 EUR per kilometer.

Bij naleving van deze vastgestelde maximumgrens is het mogelijk om de forfaitaire kilometervergoeding vrij van zowel RSZ als belastingen toe te kennen.

 

Uitbreiding flexi’s

We zetten het wetsvoorstel even op rij hieronder met de belangrijke nuance dat dit voorstel nog niet is gestemd en al zeker niet in voege is.

1. Loongrens van 12.000 EUR: wie meer verdient, zal belastingen betalen
2. Sociale bescherming: flexi-jobbers worden uitbetaald volgens de sectorale barema's (met uitzondering van de horeca, waar een minimumloon van 11,81 EUR/uur geldt).
3. Sociale bijdragen stijgen van 25% naar 28%.

Dit is voor volgende sectoren: onderwijs, kinderopvang, publieke sport- en cultuursector, land- en tuinbouw, bussen en autocars, autosector, voedingsindustrie, uitvaartsector, verhuissector, rijscholen, eventsector en immosector.
De werknemer mag geen flexi-job uitoefenen bij een onderneming die verbonden is, zoals gedefinieerd in artikel 1.20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen , met de onderneming waarbij hij een arbeidsovereenkomst heeft voor een tewerkstelling van minimaal 4/5e van een voltijdse job.

Julie Bulcke

Knowhow

Julie Bulcke

Ontvang relevante updates