Aangepaste voorwaarden overbruggingslening door energiecrisis

topics

 

Naar aanleiding van de energiecrisis kunnen Vlaamse KMO’s met liquiditeitsnoden beroep doen op een overbruggingslening.

Oorspronkelijk bedroeg deze lening minimum 10.000,00 EUR en maximaal 200.000,00 EUR (voor kleine ondernemingen) of 400.000,00 EUR (voor middelgrote ondernemingen) en had die een looptijd van 2 (voor lening tot 50.000,00 EUR) of 3 jaar (voor leningen vanaf 50.000,00 EUR) met een rente van 1,5% op jaarbasis. De terugbetaling gebeurde per trimester na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

De voorwaarden werden echter aangepast en daardoor is het maximaal te ontlenen bedrag uitgebreid tot 750.000,00 EUR voor kmo’s. Zo wordt tegemoetgekomen aan de sterk gestegen liquiditeitsnoden van onze ondernemers in het kader van de Oekraïne- en energiecrisis. Daarbij verdwijnt nu ook het onderscheid tussen kleine en middelgrote ondernemingen, die beiden tot maximaal 750.000,00 EUR zullen kunnen ontlenen. Dit op voorwaarde dat voldoende terugbetalingscapaciteit bestaat en dat het ontleende bedrag niet hoger is dan 15% van de gemiddelde jaaromzet van de voorbije drie jaar.

Om de financiering te krijgen, dien je facturen voor te leggen over de periode van 24/02/2022 tot en met de datum van de aanvraag om de financiering te krijgen. Je kan maximaal 100 facturen inbrengen per lening. Dit kan gaan om energiefacturen, maar ook om aankopen van grondstoffen of andere diensten. Voor leningen tot 50.000,00 EUR wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de 50.000,00 EUR wordt voor het gedeelte van de lening dat 50.000,00 EUR overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

De aanvraag kan online gebeuren via volgende link:

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/energiecrisis-vraag-nu-overbruggingslening-tot-max-eu-750000-aan

 

Ontvang relevante updates