BTW-wijzigingen 2025: wat je moet weten

BTW-wijzigingen 2025: wat je moet weten

topics

Ben je klaar voor een belastingrevolutie? In 2025 gaat er heel wat veranderen op het gebied van btw-aangifte en -teruggaaf. Het goede nieuws? Je hebt nog even de tijd om je voor te bereiden! De wet tot modernisering van de btw-ketting en de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, oorspronkelijk gepland voor 2024, is nu verschoven naar 2025. Hier zijn de highlights die je niet wilt missen:

1. Verlengde termijnen voor kwartaalaangevers

Voor ondernemers die hun btw-aangiften per kwartaal indienen, breken er gunstige tijden aan. Vanaf 1 januari 2025 wordt de indieningstermijn met vijf dagen verlengd. Dit houdt in dat de btw-aangifte uiterlijk op de 25ste van de maand na afloop van het kwartaal moet worden ingediend.

Let wel, de betalingstermijn blijft onveranderd op de 20ste van dezelfde maand. Vanaf 2025 wordt laattijdige indiening direct en zonder enige administratieve soepelheid bestraft.

2. Innovatieve sanctieprocedure bij vertraagde aangifte

Een opvallende verandering die in 2025 in werking treedt, is de automatische bestraffing bij vertraagde of laattijdige indiening van de btw-aangifte. Na drie maanden na de aangifteperiode ontvangt de belastingplichtige een 'voorstel van alternatieve aangifte'. Hierin baseert de administratie het verschuldigde bedrag op het hoogste bedrag van de betaalpositie van de afgelopen twaalf maanden, met een minimum van 2.100 euro. De belastingplichtige heeft vervolgens één maand de tijd om alsnog de laattijdige btw-aangifte in te dienen; anders beschouwt de administratie het alternatieve voorstel als definitief.

3. Herziene procedure voor teruggave BTW-tegoeden

Voor maand- of kwartaalaangevers is er positief nieuws over de herziene procedure voor de teruggave van btw-tegoeden. Maandaangevers kunnen hun btw-krediet nu maandelijks zonder beperkingen terugvragen, aangezien de speciale vergunning vanaf 2025 wordt afgeschaft.

Maar let op de nieuwe regels: teruggave is alleen mogelijk voor de btw-tegoeden van de huidige aangifteperiode, ingediend binnen de afgelopen zes maanden, met een minimumbedrag van 50 euro. Teruggave voor aangifteperiodes uit het verleden vereist een afzonderlijk verzoek.

4. Praktische en procedurele transformaties

Naast deze substantiële veranderingen worden ook praktische aanpassingen geïntroduceerd. Vanaf 2025 wordt het mogelijk om btw-schulden via domiciliëring te voldoen. Bovendien verdwijnt de rekening-courant en maakt plaats voor de provisierekening btw. Deze rekening vereenvoudigt de betaling van btw-schulden, evenals het toewijzen van btw-kredieten aan specifieke schulden en het aanvragen van btw-kredieten.

5. Wettelijke respons termijn bij informatieverzoeken

Een andere wijziging betreft de instelling van een wettelijke respons termijn van één maand bij verzoeken om informatie. Deze termijn kan om gerechtvaardigde redenen worden verlengd. Belangrijk om te weten is dat bij verzoeken die de rechten van de Schatkist in gevaar brengen of betrekking hebben op een overschot aan btw-teruggave, een kortere respons termijn van tien dagen geldt.

Met dit jaar uitstel hebben ondernemers de kans om zich uitgebreid voor te bereiden op deze komende veranderingen binnen hun btw-pakket en rapportage. Heb je vragen of hulp nodig? Contacteer jouw dossierbeheerder.

 

Dieter Bonte

CCO

Dieter Bonte

Ontvang relevante updates