Controles van de opsporingsdiensten

topics

 

Opvragen van alle verantwoordingsstukken

Het Nationaal Centrum voor Opsporingen [NCO] (onderdeel van de belastingadministratie) voert momenteel een gerichte actie uit bij aannemingsbedrijven, zo ook bij klanten van Decupere & Partners. De NCO is een afzonderlijke dienst die opsporingsactiviteiten verricht met het oog op het verzamelen van relevante informatie en fiscaal bewijskrachtige elementen die in een taxatieprocedure zouden kunnen worden gebruikt.

De dienst biedt zich telkens aan op het adres van de uitbatingsvestiging. De bevoegde ambtenaren dienen hun naam en hoedanigheid bekend te maken door vertoon van hun aanstellingsbewijs.

De modus operandi is als volgt:

  • Er worden vragen gesteld over “de algemene werking” van het bedrijf;
  • Relevante stukken hieromtrent worden opgevraagd zoals: alle interne planningen en agenda’s met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten. Enkel het vertoon van de verkoopfactuur volstaat dus niet. Men wil in feite gaan controleren of de bewoordingen op de facturen overeenstemmen met de werkelijkheid.

We wensen jou er attent op te maken dat de opsporingsdienst geen genoegen neemt met verklaringen dat de planningen niet steeds worden bijgehouden of vernietigd na uitvoering van de werken of opmaak facturatie. De belastingadministratie is immers van standpunt dat wel degelijk alle verantwoordingsstukken dienen te worden bijgehouden.

Het gevolg is dat door de belastingadministratie in meerdere gevallen een proces-verbaal wordt opgesteld met de volgende inbreuk: “het niet bewaren van boeken en stukken waarvan noch het houden, noch het opmaken, noch het uitreiken is voorgeschreven krachtens het Btw-wetboek.” [inbreuk op artikel 60 WBTW – gebrek aan bewaring]. Dit resulteert in een boete van €1.000.

Bij deze wensen wij jou erop te wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat het NCO ook in jouw bedrijf observaties of plaatsbezoeken uitvoert. Hun standpunt is duidelijk: alle verantwoordingsstukken moeten worden bijgehouden op het uitbatingsadres. Zo niet, kan een btw-boete worden opgelegd.

 

Ontvang relevante updates