De klok tikt! Laatste kans op belastingvermindering voor hypothecaire leningsaflossingen

De klok tikt! Laatste kans op belastingvermindering voor hypothecaire leningsaflossingen

topics

 

Het jaar 2024 brengt een verandering met zich mee, met name in de vorm van een afschaffing van de federale belastingvermindering voor kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor het bouwen, verwerven of verbouwen van een woning in de Europese Economische Ruimte (EER).

Wat betekent dit precies voor jou? Het is eenvoudig: om nog te kunnen profiteren van deze belastingvermindering, moet de datum van de authentieke leningsakte vóór 1 januari 2024 liggen. In het geval van het ontbreken van een authentieke leningsakte geldt de datum van aanvaarding van het kredietaanbod. Bij herfinancieringsleningen geldt de datum van de oorspronkelijke lening.

Nu, laat ons geruststellen, de federale belastingvermindering voor de interesten van hypothecaire leningen voor een tweede verblijf blijft onveranderd. Dat betekent dat de interesten van dergelijke leningen nog steeds aftrekbaar zijn.

Nog vragen over deze wijzigingen? Neem contact op met jouw dossierbeheerder en ontvang deskundig advies op maat.

 

Dieter Bonte

CCO

Dieter Bonte

Ontvang relevante updates