HR als strategische partner

topics

 

 

We hebben de afgelopen maanden al enkele topics omtrent HR beleid , die binnen jouw organisatie een quick win kunnen opleveren (cf. loonbeleid, onboarding…), aangekaart om zo alles op de rails te krijgen.
Echter, nu is het tijd om aan een fundamentele aanpak te beginnen en daarvoor moeten we terug naar de basis: wat is de rol van HR?

De verantwoordelijkheid van HR

HR, human ressources, vroeger ook wel gewoon de personeelsdienst genoemd, is uiteindelijk een term die doet vermoeden dat die dienst verantwoordelijk is voor alles wat met personeel te maken heeft. In tweede instantie is dit ook zo, al is de eerste verantwoordelijkheid van HR ten opzichte van de organisatie zelf. HR is als het ware de brug tussen de doelstellingen die het bedrijf moet bereiken en de individuele ambities van een medewerker. Het vertalen van die doelstelling op maat van de medewerkers zodat zij meestappen in het verhaal, daar draait HR om. In die zin kun je jouw HR medewerkers ook wel vertaler-tolk noemen.

De plaats van HR in uw organisatie

Wat betekent dat nu voor de plaats van HR in jouw organisatie? HR hoort uiteindelijk gespiegeld te worden aan de positie van de financiële dienst in jouw organisatie. Een bedrijf bestaat immers uit twee grote en levensbelangrijke kapitalen: geld & mensen. Zonder geld, geen business, maar ook zonder mensen is er geen business. In die context is het dan ook belangrijk dat beiden een plaats krijgen bij het bepalen van jouw strategie voor het komende jaar/de komende jaren. Op die manier ben je niet alleen financieel voorbereid, maar krijg je ook een inzicht in de benodigde competenties.

Wat betekent dit concreet

Concreet wil dit zeggen dat HR niet langer iets is dat even snel tussendoor kan uitgevoerd worden. Toch niet als men een degelijke en professionele organisatie op poten wil zetten die zichzelf kan overstijgen. Het is belangrijk om op het moment dat de lange termijn plannen gemaakt worden, hier ook door HR een vertaalslag te laten opmaken. Op die manier creëer je een grote verbondenheid en betrokkenheid bij je medewerkers.

Heb je hulp nodig om jouw visie te vertalen naar je medewerkers? Heb je geen tijd om deze vertaalslag zelf te maken? Neem dan vrijblijvend contact op met knowhow via vragen@knowhow.be en dan maken wij samen met jou een duurzaam plan op om HR een actievere rol in jouw organisatie te laten opnemen.

 

Ontvang relevante updates