Indexeringsnood door hoge inflatie

topics

 

Lang bleef de idee bestaan dat de bedrijven voldoende buffers hadden om de gevolgen van de inflatiecrisis autonoom te dragen. Niets is minder waar. De inflatie swingt zodanig de pan uit dat de bedrijven verplicht zijn om dit op te vangen in hun marges en uiteindelijk ook de extra kosten door te rekenen aan hun klanten.

Daarenboven zorgt de hoge loonindexering ervoor dat internationale bedrijven in ons land te kampen krijgen met een loonhandicap in vergelijking met de bedrijven in andere landen. Volgens de huidige vooruitzichten zullen de loonkosten in 2022-2024 gemiddeld met 21% toenemen. Het ziet er voorlopig naar uit dat dat in de buurlanden iets meer dan de helft daarvan zal zijn. Voor alle Belgische bedrijven samen komt dat neer op een extra jaarlijkse loonfactuur van 32 miljard. (bron: Voka)

Deze situatie is niet nieuw: een externe prijsschok die zich via de loonindexering vertaalt in een loonhandicap tegenover onze buitenlandse concurrenten wat op termijn economische schade oplevert. De aanpak was uiteindelijk elke keer hetzelfde: als onze loonkosten te snel stijgen in vergelijking met de buitenlandse concurrenten, dan ligt de oplossing in het temperen van die loonkostenstijging.

Op vandaag is dat niet aan de orde. De indexering niet doorvoeren, ligt politiek heel moeilijk. De fiscale druk op de lonen verkleinen, is niet mogelijk door een gebrek aan budget.
Daarom raden wij, als overall adviseur, aan om ook jouw tarieven onder de loep te nemen en te indexeren waar nodig om zo ook de financiële gezondheid van jouw bedrijf ook in 2023 te vrijwaren.

 

Ontvang relevante updates