meewerkende vennoten

Inschrijvingsplicht werkende vennoten in 2024

topics

 

Elke vennootschap in de bouw- en schoonmaaksector, die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de Belgische belasting der niet-inwoners, moet haar werkende vennoten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  Dit om fraude met sociale zekerheid te voorkomen. De registratieplicht geldt vooral voor die specifieke bedrijven, maar kan ook in andere sectoren worden toegepast.

Een werkende vennoot is iemand die minstens één aandeel heeft in de vennootschap, er actief werkt en niet als werknemer is geregistreerd. Dezelfde inschrijvingsplicht geldt voor de zelfstandige eenmanszaak binnen de bouw- en schoonmaaksector die beroep doet op één of meerdere helpers. Er gelden enkele uitzonderingen voor o.a.:

  • de meewerkende echtgeno(o)t(e);
  • de toevallige helper die op onregelmatige basis en minder dan 90 dagen per jaar helpt;
  • en de student-helper vóór de 1e januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 20 jaar bereikt tenzij hij gehuwd is.

Voor deze categorieën van helpers geldt de registratieplicht dus niet.

Het doel van deze registratie is om misbruik van het zelfstandigenstatuut te bestrijden. Sommige bedrijven gebruiken namelijk zelfstandigen om sociale bijdragen te ontwijken, wat oneerlijke concurrentie creëert.

Bedrijven moeten de identificatiegegevens van hun werkende vennoten en hun helpers doorgeven aan de KBO, inclusief begin- en einddatum van hun activiteiten.

Als een bedrijf deze verplichting niet naleeft, kan het een boete krijgen van 500 tot 4.000 euro per inbreuk. Bestuurders of zaakvoerders kunnen hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Deze nieuwe regels zullen naar verwachting in 2024 van kracht worden, ergens tussen 1 april en 1 juli.

Neem contact op met Julie Bulcke van Knowhow voor meer informatie!

 

Julie Bulcke

Knowhow

Julie Bulcke

Ontvang relevante updates