Investeren met jouw vennootschap is fiscaal interessanter als je dit nog in 2022 doet

Investeren met jouw vennootschap is fiscaal interessanter als je dit nog in 2022 doet

topics

 

Omwille van de hoogte van de investeringsaftrek is het interessanter om nog in 2022 te investeren. Door de coronacrisis bedraagt het tarief van de gewone investeringsaftrek nog tot 31 december 2022 25%. Vanaf 2023 wordt dit terug 8%.

Let wel: er zijn voorwaarden hierbij!

  • Welke investeringen?

Investeringen die in aanmerking komen, zijn nieuwe materiële of immateriële vaste activa die tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebracht zijn, over ten minste drie boekjaren afgeschreven worden, en niet uitgesloten zijn. Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik worden bijvoorbeeld uitgesloten, tenzij deze 100% beroepsmatig gebruikt worden.

Heeft jouw vennootschap voor het boekjaar, waarin de investeringen plaatsvinden, onvoldoende belastbare winst om de aftrek volledig toe te passen, dan is het overschot één boekjaar overdraagbaar. Let ook hierbij op want tijdens de coronacrisis kan het overschot voor investeringen van kalenderjaar 2020 en 2021 twee boekjaren overgedragen worden.

  • Welke vennootschappen?

Enkel een vennootschap die klein (KMO) is volgens de wettelijke criteria van artikel 1:24, §1-6 WVV voor het boekjaar waarin de investering heeft plaats gevonden kan de gewone investeringsaftrek toepassen.

Meer info? Contacteer jouw dossierbeheerder!

 

Ontvang relevante updates