Meldingsplicht (huur)vergoedingen onroerend goed

topics

 

Een nieuwe meldingsplicht voor huurgelden en vergoedingen voor zakelijke gebruiksrechten van onroerende goederen wordt geïntroduceerd via een bijlage bij de belastingaangifte. Zonder deze melding worden de betreffende kosten niet langer fiscaal aftrekbaar.

Vanaf het aanslagjaar 2024 geldt, op basis van artikel 53,33 van de Wet op de Inkomstenbelastingen van 1992 (WIB 1992), dat huurprijzen, toegekende huurvoordelen, vergoedingen en voordelen van zakelijke gebruiksrechten zoals erfpacht en opstal niet aftrekbaar zijn als de nieuwe meldingsplicht van artikel 307§2/2 WIB 1992 niet wordt nageleefd.

De meldingsplicht is van toepassing op rechtspersonen die een aangifte in de inkomstenbelasting indienen en op natuurlijke personen die deze vergoedingen in hun werkelijke beroepskosten opnemen in de aangifte in de personenbelasting. De exacte vorm van de bijlage is nog niet bekend. Daarnaast moeten de voorwaarden van artikel 49 WIB 1922 worden nageleefd om de kosten fiscaal aftrekbaar te maken.

Wat moet je melden?
De bijlage moet de volgende informatie bevatten:

  1. Identificatie van de verhuurder of verlener van het zakelijk gebruiksrecht: Voor een natuurlijke persoon: naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en eventueel KBO-nummer. Voor een rechtspersoon: naam, zetel en KBO-nummer. Het ter goeder trouw melden van onjuiste gegevens wordt niet bestraft.
  2. Adres van het onroerend goed.
  3. Bedrag van de betaalde en toegekende huurvergoedingen of vergoedingen voor een zakelijk recht.
  4. Bedrag van de huurvergoedingen of vergoedingen voor een zakelijk recht die in het boekjaar als beroepskost zijn afgetrokken.

Als de begunstigde een factuur heeft opgesteld  (toepassing van de btw-regels) is deze nieuwe verplichting niet van toepassing.

Kosteloos geregistreerd huurcontract

Artikel 53,33 WIB 1992 bepaalt dat huurprijzen en huurvoordelen niet aftrekbaar zijn als het huurcontract kosteloos is geregistreerd, tenzij het onroerend goed uitsluitend wordt verhuurd voor huisvesting van werknemers of bedrijfsleiders met naleving van de meldingsplicht.

Bij het niet naleven van de meldingsplicht kan de belastingplichtige niet ontsnappen aan de verwerping van kosten, zelfs als de wet voorziet dat de begunstigde niet belast wordt op deze inkomsten. De Fiscale Administratie zal via deze meldingsplicht aanzienlijke informatie ontvangen over vastgoedconstructies, zowel nieuwe als bestaande.

Voor meer info over deze meldingsplicht, kan je bij jouw dossierbeheerder terecht!

 

Dieter Bonte

CCO

Dieter Bonte

Ontvang relevante updates