Naar een papierloze toekomst - verplichte B2B e-facturering vanaf 2026

Naar een papierloze toekomst - verplichte B2B e-facturering vanaf 2026

topics

 

In een steeds digitalere wereld ondergaan bedrijfspraktijken voortdurend transformaties, en België is geen uitzondering. Vanaf 2026 worden Belgische ondernemingen in B2B-transacties verplicht om de overstap te maken van papieren naar digitale facturen. Maar waarom deze verandering, en hoe kunnen bedrijven zich het beste voorbereiden?

Waarom?

De verschuiving naar e-facturering heeft meerdere motieven. Het belangrijkste doel is het vereenvoudigen en versnellen van het factureringsproces. Dit vertaalt zich in een afname van administratieve kosten en een bevordering van fiscale transparantie. Daarnaast draagt het bij aan een groenere toekomst.

Bedrijven moeten voldoen aan specifieke normen voor het formaat en de verzending van e-facturen, wat de samenwerking tussen verschillende systemen ten goede komt. Deze verplichting heeft ook tot doel de adoptie van e-factureringstechnologieën te stimuleren, met als ultiem doel het versterken van het concurrentievermogen van Belgische bedrijven op internationaal niveau.

Ben jij er klaar voor?

Als Belgisch bedrijf is het verstandig om nu al stappen te ondernemen en je voor te bereiden op deze onvermijdelijke verschuiving naar een digitale en papierloze toekomst. Proactieve voorbereiding stelt niet alleen in staat om aan nieuwe eisen te voldoen, maar biedt ook kansen om te profiteren van de vele voordelen die e-facturering met zich meebrengt. De digitale toekomst wacht, en het is tijd om erop voorbereid te zijn!

 

Dieter Bonte

CCO

Dieter Bonte

Ontvang relevante updates