aansprakelijkheid

Nieuwe wet maakt werknemers en bestuurders van bedrijven sneller aansprakelijk voor persoonlijke fouten.

topics

 

Deze wet, die recent werd goedgekeurd door de Kamer en die volgens de verwachtingen in zal gaan op 1 januari 2025, verandert de regels rond beroepsaansprakelijkheid in België. De automatische bescherming van de uitvoerder (zoals een werknemer, bedrijfsleider of onderaannemer) vervalt. Benadeelde klanten en opdrachtgevers zullen hen vanaf dan rechtstreeks kunnen aanspreken op tekortkomingen in het werk.

Voor bestuurders van vennootschappen betekent dit een aanzienlijke verzwaring van hun aansprakelijkheid. Voorheen moest er sprake zijn van een strafbaar feit om een bestuurder persoonlijk aansprakelijk te houden; nu volstaat een eenvoudige fout, zoals een inbreuk op de wetgeving of het niet naleven van de zorgvuldigheidsnorm.
Wanneer een bestuurder bijvoorbeeld beslist om een bepaalde contractuele verplichting, zoals een betaling of de uitvoering van een werk, niet uit te voeren is dat niet strafbaar, maar kan dat wel aanleiding geven tot aansprakelijkheid.

Ook werknemers worden hierdoor geraakt. Hoewel de regels met betrekking tot hun aansprakelijkheid ten opzichte van hun werkgevers of derden niet veranderen, kunnen klanten hen nu rechtstreeks aanspreken voor fouten die voorheen onder de immuniteit van de organisatie vielen.
Het risico dat ze zich persoonlijk zullen moeten verdedigen in de rechtbank, wordt dus groter.

Om zich in te dekken tegen deze veranderingen zullen werkgevers en bedrijven kunnen anticiperen en die aansprakelijkheid zoveel mogelijk uit proberen te sluiten in contracten met klanten. Bovendien kunnen werknemers, onderaannemers en bestuurders aansprakelijkheidsbeperkingen inroepen in contracten met hun werkgever of bedrijf.
Dit alles is nog niet concreet en duidelijk op vandaag. 

Deze hervorming heeft de steun van de federale meerderheid, die het vorige systeem als oneerlijk en onlogisch beschouwde. Echter, sommige experts maken zich grote zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen voor kleinere bedrijven die minder gemakkelijk toegang hebben tot juridische expertise.

Decupere & Partners volgt de ontwikkelingen voor jou op en zal informeren indien wij jou hierover verder kunnen adviseren.

 

Dieter Bonte

CCO

Dieter Bonte

Ontvang relevante updates