Retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen

topics

 

Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter, die financieel getroffen worden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller, kunnen beroep doen op de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen. Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen.

Als de digitale meter geplaatst werd vanaf 20/07/2021, heb je 6 maanden de tijd (vanaf de plaatsing) om die premie aan te vragen. De premie omvat ongeveer 5% rendement op de gemiddelde investering.

Via deze link kan je de premie specifiek op jouw situatie berekenen: https://energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie

Voorwaarden:

 • De zonnepaneleninstallatie moet een maximaal omvormervermogen hebben dat kleiner of gelijk is aan 10 kVA.
 • De zonnepaneleninstallatie moet in dienst genomen zijn (datum van AREI-keuringsverslag) in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020.
 • De zonnepaneleninstallatie moet beschikken over een digitale meter.
 • De zonnepaneleninstallatie moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet en moet in staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en dat gedurende de laatste 12 maanden nog eens gedaan hebben.
 • Je had op 14 januari 2021 de voordelen van de terugdraaiende teller: de zonnepaneleninstallatie kon stroom op het net zetten en de meter kon terugdraaien. (14-1-2021 is het moment van de uitspraak van het arrest van het Grondwettelijk Hof).
 • De zonnepaneleninstallatie moet aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) en dit uiterlijk op 1 oktober 2021.
 • Je moet jouw premieaanvraag online indienen bij Fluvius uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter.
 • Als jouw digitale meter geplaatst werd vóór 20 juli 2021, dan moest jouw aanvraag uiterlijk op 18 januari 2022 ingediend zijn.
 • De eigenaar of gebruiker van de zonnepaneleninstallatie heeft de distributienetbeheerder (Fluvius) vanaf 1 januari 2025 voor de plaatsing van de digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat.
 • Er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.

Heb je nog geen digitale teller, dan heb je uiterlijk tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter tijd om de aanvraag in te dienen tot uiterlijk 31/12/2025. Als de digitale teller geplaatst werd voor 20/07/2021, moest de aanvraag uiterlijk op 18/01/2022 gebeurd zijn.

Voor wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zélf een digitale meter aanvraagt, is er een bonus van 100 euro, bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen. Daarvoor hoef je zelf niks te doen.

De aanvraag voor de premie kan je zelf online doen bij Fluvius via volgende link:
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/retroactieve-investeringspremies/zonnepanelen?app-refresh=1664806622991

 

Opmerking: voor eigenaars van een warmtepomp EN zonnepanelen, is er nog een bijkomende retroactieve investeringspremie van 1.163 EURO op voorwaarde dat:

 • Je eigenaar bent van een elektrische warmtepomp als enige gebouwverwarming in combinatie met zonnepanelen met een omvormersvermogen van maximaal 10 kVA.
 • De installatie over een digitale meter beschikt of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten.
 • De warmtepomp in dienst is genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 februari 2021. Op hetzelfde EAN-nummer moeten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 fotovoltaïsche zonnepanelen zijn geplaatst van maximaal 10 kVA.
 • Je je premieaanvraag online indient bij Fluvius uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter.
 • Als jouw digitale meter geplaatst werd vóór of op 1 oktober 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 ingediend zijn.
 • De omvormer van de zonnepaneleninstallatie in staat is elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende de 12 maanden nog gedaan.
 • De warmtepomp op elektriciteit werkt.
 • De warmtepomp als hoofdverwarming van de gebouweenheid dient (woning, kantoor,…). 
 • De eigenaar van de warmtepomp een of meerdere officiële bewijsstukken kan voorleggen die de datum van indienstname en de plaatsing van de warmtepomp staven (zoals een eindfactuur of een keuringsverslag, foto’s gelden niet als stavingstukken). 
 • De warmtepomp minstens 5 jaar in dienst blijft na het verkrijgen van de premie.
 • Per EAN-nummer komt slechts 1 warmtepomp in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie van 1.163 EURO.

 

 

Ontvang relevante updates