Vermindering op de teruggave van de accijnzen vanaf 1 januari 2022

Vermindering op de teruggave van de accijnzen vanaf 1 januari 2022

topics

 

In het kader van de “Groene Fiscaliteit” werd beslist om een vermindering op de teruggave van de accijnzen door te voeren, en dit vanaf 1 januari 2022.

Een teruggave van een deel van de betaalde accijnzen op diesel geldt voor natuurlijke en rechtspersonen gevestigd in België of een lidstaat van de Europese Unie en die één van volgende activiteiten uitoefent:

  1. Vervoer van goederen, voor eigen rekening of rekening van derden, met voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton
  2. Vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 (voertuigen >8 personen en max 5 ton) of M3 (voertuigen >8 personen en >5 ton) (autobussen)
  3. Taxiondernemingen
  4. Teruggave accijnzen professionele diesel kan door alle ondernemingen worden aangevraagd (en niet enkel door transportfirma’s) ALS er maar goederen worden vervoerd. Vb. ook door een aannemer met vrachtwagen.

Vanaf 1 januari 2022 wordt die teruggave verminderd in functie van duurzaam ondernemen. Het terug te vorderen bedrag van accijnzen is afhankelijk van het accijnstarief op het moment van de aankoop.

Indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je jouw deel van de accijnzen terugvorderen op deze manier:

  • vergunningsnummer aanvragen
  • aangiftes per maand indienen

Klanten die al over een vergunning beschikken, maar vergeten zijn om de maandelijkse aangiftes in te dienen kunnen tot 3 jaar terug alsnog een aanvraag indienen voor die maanden.
Klanten die nog geen vergunning hebben, krijgen maar een teruggave vanaf de dag dat men een vergunning heeft.

Contacteer jouw dossierbeheerder als je hierover nog vragen hebt!

 

Ontvang relevante updates