Wat met de vennootschapsbijdrage als de vennootschap dit jaar vereffend wordt?

Wat met de vennootschapsbijdrage als de vennootschap dit jaar vereffend wordt?

topics

 

Voor een vennootschap die in 2022 vereffend wordt, is de vennootschapsbijdrage 2022 niet verschuldigd ook al was er nog activiteit in 2022. Een attest van non-activiteit is niet nodig.

Wanneer de kans heel groot is dat een vennootschap in 2022 zal vereffend worden, kan ervoor geopteerd worden om de bijdrage voor dat jaar niet te betalen. Indien de vennootschap in de loop van dat jaar dan toch niet vereffend wordt, moet de bijdrage alsnog betaald worden, en in voorkomend geval ook de verhogingen. Enige voorzichtigheid hierbij is dus wel van belang.

Als de vennootschapsbijdrage toch betaald is, mag deze enkel terugbetaald worden als er een schriftelijke aanvraag komt tot terugbetaling vóór de uiteindelijke vereffening.  Gebeurt dit pas na de vereffening, dan mag de betaalde vennootschapsbijdrage niet meer terugbetaald worden.

Praktisch voorbeeld:

De vennootschapsbijdrage wordt gestort op 5 juni 2022. Op 4 juli 2022 vraagt de klant schriftelijk om de terugbetaling van de bijdrage. Hij vermeldt dat de bijdrage per vergissing werd betaald en dat de vennootschap op 9 juli 2022 zal worden ontbonden, met onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vennootschapsbijdrage mag op dat moment worden teruggestort. Vraagt hij dit pas aan op 1 oktober 2022 mag de vennootschapsbijdrage niet terugbetaald worden.

Let wel - de niet-betaalde bijdragen van de vorige jaren blijven wel verschuldigd.

Contacteer jouw dossierbeheerder als er bijkomende vragen zijn hieromtrent.

 

 

Ontvang relevante updates