Snellere terugbetaling belasting: aangifte indienen tegen 30/9

Rechtspersonen "met balansdata van 31 december 2020 tot en met 28 februari 2021" hebben tijd tot 28 oktober 2021 om hun aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of BNI (vennootschappen, enz.) voor aj. 2021 in te dienen (Fisc., nr. 1711 , p. 1).

Heb je als rechtspersonen recht op een "terugbetaling? Dan heb je er evenwel baat bij om je aangifte "ten laatste op 30 september 2021" in te dienen : die aangiftes zullen "bij voorrang" behandeld worden, zodat de rechtspersoon de "terugbetaling, behoudens uitzondering, [zal] ontvangen ten laatste eind december 2021".