apps

Twee nieuwe apps voor ondernemers tegen sociale dumping

Met de app 'Correcte Ondernemer' kan een aannemer raadplegen of een medecontractant geen sociale en/of fiscale schulden heeft. Met de app 'Correcte werknemer' kan een Belgische werkgever of klant nagaan of een buitenlandse werknemer of zelfstandige correct is aangemeld.