bijklussen

Onbelast bijklussen

Op 15 juli 2018 is de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie in werking getreden.
Deze wet beoogt de invoering van een fiscale vrijstelling van 6.130,00 EUR (2018) per jaar voor werknemers die willen bijklussen.
De activiteiten kunnen worden ingedeeld in 3 types: activiteiten inzake het verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.
Elke particulier mag deze aanvullende activiteiten uitoefenen zonder aangesloten te worden bij een sociaal verzekeringsfonds en zonder ingeschreven te worden in de Kruispuntbank van...