sociale bijdragen

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN

Zelstandigen die tijdelijke moeilijkheden ondervinden, door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een economische crisis, kunnen nu ook vrijstelling van sociale bijdragen vragen - zonder behoeftig te zijn.

Verzaken aan regularisaties van de sociale bijdragen na pensioen

Na 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om te verzaken aan de regularisaties na de pensionering.
Wees er dus snel bij als u dit nog wenst te doen!