sociale bijdragen

Ziekte-uitkering zelfstandige 65-plussers

Sinds 1 juni 2019 kan je opteren om het pensioen uit te stellen en volledige sociale bijdragen te betalen.

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN

Zelstandigen die tijdelijke moeilijkheden ondervinden, door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een economische crisis, kunnen nu ook vrijstelling van sociale bijdragen vragen - zonder behoeftig te zijn.

Verzaken aan regularisaties van de sociale bijdragen na pensioen

Na 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om te verzaken aan de regularisaties na de pensionering.
Wees er dus snel bij als u dit nog wenst te doen!