Frauduleuze sms'en in naam van FOD Financiën in omloop

De FOD Financiën waarschuwt voor frauduleuze sms’en die recent de ronde doen. Daarin vraagt men u om een zogezegde schuld aan de FOD Financiën af te lossen.
Ga nooit in op dat soort vragen! De FOD Financiën zal u nooit per sms vragen om een betaling te doen!

Lees hier het artikel van FOD Financiën d.d. 24 januari 2020