Heropstart: wat met abonnement, lidgeld, klantenkaart & retours?

Als ondernemer koos je er niet zelf voor om je zaak te sluiten. De sluiting was opgelegd en dus een geval van overmmacht. Hierdoor vervalt de verplichting tot terugbetaling. Je hebt drie opties bij tijdelijke sluiting.

Je betaalt niet terug en gebruikt overmacht als reden.

Wellicht de minst populaire keuze als de consument mag beslissen. Voor deze beslissing reken je dan ook op het begrip van je klanten. Omkader je keuze en vraag begrip aan je klant voor de situatie.

Je betaalt gedeeltelijk terug voor het nog niet uitgevoerde deel van het contract.

De terugbetaling hoeft niet per se in geld te gebeuren. Je kan namelijk ook het volgende doen:

  • Geef korting op de aankoop van het volgende abonnement.
  • Geef korting op een ander product of dienst die je aanbiedt.
  • Voorzie een ander aanbod ter vervanging.
  • Verleng het abonnement met de nog resterende periode.

Je betaalt volledig terug.

Indien dit voor jou financieel haalbaar is, zullen klanten dit erg appreciëren.

Moest je definitief je deuren sluiten?

Je klanten worden schuldeisers & als ze dit wensen dan kunnen ze het geld terugeisen. Bij reparatie of garantie van een product kan de klant zich wenden tot de fabrikant van het product.

En wat met verstreken Garantie en retours?

Tot op vandaag bestaan er geen richlijnen omtrent retours. We zien echter vaak dat handelaars hun retourbeleid aanpassen en de toegestane periode verlengen.

Deze tegemoetkoming appreciëren de klanten enorm en zorgen voor een hogere klantenbinding. Gebruik je retourbeleid zeker als marketingstunt.

Voor garantie gelden dezelfde termijnen. Je hoeft deze niet te verlengen door verplichte sluiting. Kies je ervoor om er flexibel mee om te gaan? Dan mag dit zeker. Let wel dat je in je verkoopovereenkomst een termijn voorziet waarbinnen de koper je op de hoogte moet brengen van een opgemerkt defect. Als je dit niet vermeldt, dan is de klant vrij wanneer hij het defect aan jou meldt.

Volgens de wet mag deze termijn niet korter zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld. Termijn verstreken? Dan kan je weigeren de wettelijke garantie toe te passen.