Nieuw koninklijk besluit voor personen met bedrijfswagen

Naar jaarlijkse gewoonte werd het koninklijk besluit gepubliceerd met de zogenaamde referentie CO²-uitstoten die van belang zijn voor wie met een bedrijfswagen rondrijdt.   Deze CO²-uitstoot hangt af van het type brandstof en is één van de parameters die de hoogte van het voordeel van alle aard bepaalt:  

  • Voertuigen met benzine-, LPG- of aardgasmotor: 102 g/km 
  • Voertuigen met dieselmotor: 84 g/km

Hou er rekening mee dat hier een bijkomende aanpassing werd ingebouwd.  Meerbepaald is het vanaf 2021 niet meer mogelijk dat het voordeel van alle aard daalt omdat de referentie CO²-uitstoot stijgt.    
Bij het invoeren van de berekeningsbasis voor het voordeel van alle aard, ging men er immers vanuit dat deze referentie uitstoten enkel zouden dalen.  Het gevolg zou dan zijn dat het voordeel van alle aard stijgt (we besparen je de technische uitwerking, maar het heeft te maken met de gehanteerde formule).  Echter… in 2019 en 2020 gebeurt net het omgekeerde, nl de referentie CO²-uitstoten stegen.  Het gevolg was dan ook dat het voordeel daalde.  Om hieraan een halt toe te roepen werd er nu ingegrepen.  De referentie CO²-uitstoot mag voortaan niet meer stijgen, maar enkel nog dalen of gelijk blijven.  Het gevolg is dan ook dat er vanaf het huidige inkomstenjaar 2021 er geen daling meer kan zijn van het voordeel van alle aard in vergelijking met vorig jaar 2020.   
Deze wijziging zal echter voor 2021 geen impact hebben omdat de C0² referentie-uitstoten daalden (voor 2020 waren deze: 111 g/km en 91 g/km).  Dus het belastbaar voordeel zou sowieso gestegen zijn.  Voor de volgende jaren kan dit misschien wel een impact hebben…