Schenking bij buitenlandse notaris

Twijfel je nog om een schenking bij een buitenlandse notaris te doen? Dan kun je je maar snel haasten. Door een recent wetsvoorstel van 17 juni 2020 zou je als Belgische rijksinwoner verplicht worden om elke schenkingsakte met betrekking tot roerende goederen voor een buitenlandse notaris te registreren. Hand- & bankgiften worden niet behandeld in het wetsvoorstel. Toch moet je opletten. Want niet alle schenkingen vallen onder een hand- of bankgift (bijvoorbeeld schenking met voorbehoud van vruchtgebruik).

Vandaag is het zo dat enkel een notariële schenkingsakte verleden voor een Belgische notaris aanleiding geeft tot de heffing van schenkbelasting (Vlaanderen: 3% of 7%). 
Buitenlandse notariële schenkingsakten (veelal Nederlandse) met betrekking tot roerende goederen geven geen aanleiding tot de heffing van schenkbelasting in België, tenzij je de akte vrijwillig ter registratie aanbiedt in België. 

Hou wel rekening dat je als schenker na de schenking nog drie jaar moet overleven. Als dit niet het geval is, zal je een erfbelasting moeten betalen.